Raymarines globale begrænsede garantipolitik

Raymarines globale begrænsede garantipolitik

Raymarines globale begrænsede garanti er gældende for kvalificerende produkter, der er købt den 1. juli 2017 eller senere.

1. Introduktion til Raymarines globale begrænsede garanti

Raymarines globale begrænsede garanti er gældende for kvalificerende produkter, der er købt den 1. juli 2017 eller senere. Raymarine UK Ltd. og dets tilknyttede selskaber ("RAYMARINE") garanterer, at RAYMARINE produkter, der er købt direkte fra RAYMARINE, fra en godkendt RAYMARINE-forhandler (gå ind på forhandler søgemaskinen for at finde og kontakte din lokale godkendte RAYMARINE-forhandler), eller som er installeret på en ny båd af en autoriseret bådebygger, anført som den oprindelige udstyrsproducent (OEM) ("produkterne"), er fri for defekter på materiale og forarbejdning for;

(i) Dragonfly-produkter i et (1) år ("begrænset Dragonfly-garantiperiode"), og
(ii) Standardprodukter i to (2) år ("Standard begrænset Garantiperiode") fra

(a) den dato, hvor produkterne oprindeligt blev købt, eller (b) for produkter, der er installeret på en ny båd af en autoriseret OEM, den dato, hvor fartøjet oprindeligt blev leveret ("købsdatoen") til den første detailkunde ("den oprindelige kunde").

Alle tidligere RAYMARINE garantipolitikker, procedurer og kontaktpunkter er underlagt og erstattes af denne globale, begrænsede garanti fra RAYMARINE.

Med undtagelse af Dragonfly-produkter, garanti erstatningsprodukter, renoverede produkter og produkter, der anvendes til regelmæssige kommercielle, militære, retshåndhævelses- eller relaterede formål, kan du, ved at registrere dit nye produkt hos RAYMARINE, opgradere den 2-årige begrænsede standardgaranti til en 3 årig udvidet begrænset garanti uden yderligere omkostninger.

I nogle lande og for de fleste produkter tilbyder RAYMARINE også en garantiombytningsservice og en garanti ombord. Disse tjenester er, når de er tilgængelige, designet til at hjælpe med at minimere nedetid for produkter, der kan kræve garantireparation.

Din købsdokumentation er vigtig. Opbevar den på et sikkert sted. Hvis du får brug for garantiservice, vil dit købsbevis være påkrævet.

RAYMARINES produkter er ikke en erstatning for at besidde og udøve uafhængig dømmekraft og de færdigheder, der er nødvendige for en sikker og effektiv drift af et fartøj eller en søfartsaktivitet.


2. Global begrænset garanti-erklæring

DE BEGRÆNSEDE GARANTIER OG RETSMIDLER I DEN GLOBALE BEGRÆNSEDE GARANTI ER EKSKLUSIVE OG STÅR I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER IMPLICITTE ELLER LOVBESTEMTE, HERUNDER EVT. ERSTATNINGSANSVAR, DER MÅTTE OPSTÅ UNDER ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, LOVBESTEMT ELLER PÅ ANDEN VIS. DENNE GARANTI GIVER EJEREN SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER, SOM KAN VARIERE FRA DEN ENE JURISDIKTION TIL DEN ANDEN.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL RAYMARINE UK LTD. ELLER DENS DATTERSELSKABER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN FORM FOR TILFÆLDIG, SPECIEL, INDIREKTE ELLER PÅFØLGENDE SKADE, UANSET OM DEN MÅTTE OPSTÅ I FORBINDELSE MED BRUG, FORKERT BRUG, MANGLENDE BRUG, FEJLAGTIG PÅLIDELIGHED AF, ELLER FEJL I PRODUKTET. VISSE JURISDIKTIONER GIVER IKKE MULIGHED FOR AT UDELADE TILFÆLDIGE ELLER PÅFØLGENDE SKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

DEN GLOBALE BEGRÆNSEDE GARANTI PÅVIRKER IKKE EN KUNDES RETTIGHEDER MOD EN FORHANDLER, DER MÅTTE OPSTÅ I FORBINDELSE MED EN SALGS-/KØBSKONTRAKT.

RAYMARINE BEVARER, EFTER ET SKØN, RETTEN TIL AT REPARERE ELLER UDSKIFTE PRODUKTET, DER - VED MANGEL PÅ GÆLDENDE LOV OM DET MODSATTE - SKAL VÆRE KUNDENS ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL VED BRUD PÅ GARANTIEN.

ET PRODUKT, DER REPARERES ELLER UDSKIFTES UNDER GARANTI, VIL KUN VÆRE GARANTERET I DEN RESTERENDE TID AF DEN GÆLDENDE ORIGINALE BEGRÆNSEDE DRAGONFLY-GARANTIPERIODE, DEN BEGRÆNSEDE STANDARDGARANTIPERIODE ELLER DEN UDVIDEDE BEGRÆNSEDE GARANTIPERIODE.


3. 1 år Dragonfly begrænset garanti

Med forbehold for vilkår, betingelser, begrænsninger og undtagelser i den globale begrænsede garanti er alle Dragonfly-produkter (herunder Wi-FISH) garanteret frie for fejl i materialer eller forarbejdning i en periode på et (1) år fra den dato, hvor produktet blev købt af den oprindelige kunde ("den begrænsede Dragonfly-garantiperiode"). I løbet af denne periode og for den oprindelige kunde vil RAYMARINE efter eget valg reparere eller udskifte komponenter, der ikke fungerer ved normal brug.

Dragonfly-produkter er kun til fritidsbrug, hvilket udelukker kommercielle, militære, retshåndhævende eller relaterede formål.

Hvis den begrænsede Dragonfly-garanti gælder for dig, vil RAYMARINE ikke opkræve dig for dele eller arbejde for reparationer eller udskiftninger under garantien. Imidlertid er omkostningerne til transport af dit kvalificerende produkt til RAYMARINE til reparation eller udskiftning dit ansvar og dækkes ikke af RAYMARINE.


4. 2 års begrænset standardgaranti

Med forbehold for vilkår, betingelser, begrænsninger og undtagelser i den globale begrænsede garanti er alle RAYMARINES produkter garanteret fri for fejl i materialer eller forarbejdning i en periode på to (2) år fra den dato, hvor produktet blev købt af den oprindelige kunde ("begrænset standardgarantiperiode"). I løbet af denne periode og for den oprindelige kunde vil RAYMARINE efter eget valg reparere eller udskifte komponenter, der ikke fungerer ved normal brug.

Hvis den begrænsede standardgaranti gælder for dig, vil RAYMARINE ikke opkræve dig for dele eller arbejde ved reparationer eller udskiftninger under garantien. Imidlertid er omkostningerne til transport af dit kvalificerende produkt til RAYMARINE til reparation eller udskiftning dit ansvar og dækkes ikke af RAYMARINE.

Nogle kunder kan få mulighed for at købe et renoveret RAYMARINE-produkt i stedet for et nyt produkt, typisk til en nedsat pris. Et renoveret RAYMARINE-produkt er et produkt, der blev repareret eller genopbygget og fuldt testet af RAYMARINE for at sikre, at det opfylder alle specifikationer for produktets ydeevne. Et renoveret RAYMARINE-produkt kan have observerbare kosmetiske fejl, men sådanne fejl vil på ingen måde påvirke produktets ydeevne.

Denne 2-årige begrænsede standardgaranti gælder på samme måde for både nye produkter og renoverede RAYMARINE-produkter, bortset fra at observerbare kosmetiske fejl, der ikke påvirker produktets ydeevne, på et renoveret produkt, som en kunde vælger at købe, udtrykkeligt er udelukket fra garantidækningen.


5. 3 års udvidet begrænset garanti

Med forbehold for vilkårene, betingelserne, begrænsningerne og undtagelserne i den globale begrænsede garanti og med undtagelse af Dragonfly-produkter, garantiombytningsprodukter, renoverede produkter og produkter, der anvendes til almindelig, kommerciel, militær, retshåndhævelsesbrug eller dertil knyttede formål, er alle nye produkter, der er registreret hos Raymarine inden for 90 dage fra den dato, hvor produktet først blev købt af den oprindelige kunde, garanteret fri for fejl ved materialer eller forarbejdning i en periode på tre (3) år fra den dato, hvor produktet blev købt af den oprindelige kunde ("den udvidede begrænsede garantiperiode"). I løbet af denne periode og for den oprindelige kunde vil RAYMARINE efter eget valg reparere eller udskifte eventuelle produktkomponenter, der ikke fungerer ved normal brug. Efter en vellykket registrering af produktet erstatter den 3-årige udvidede begrænsede garanti den 2-årige begrænsede standardgaranti.

Hvis den udvidede begrænsede garanti gælder for dig, vil RAYMARINE ikke opkræve dig for dele eller arbejde for reparationer eller udskiftninger ifølge garantien. Imidlertid er omkostningerne til transport af dit kvalificerende produkt til RAYMARINE til reparation eller udskiftning dit ansvar og dækkes ikke af RAYMARINE.

Dragonfly-produkter, Der er dækket af RAYMARINES 1-års begrænsede Dragonfly-garanti (se afsnit 3 "1-års begrænset Dragonfly - garanti") renoverede produkter, Der er dækket af RAYMARINES 2-års begrænset standardgaranti (se afsnit 4 , "2-års begrænset standardgaranti") og garantiombytningsprodukt( se afsnit 7 "procedurer for Dragonfly, Standard og udvidet begrænset garantireturnering reparationer og udskiftninger") er ikke berettiget til den 3-årige udvidede begrænsede garantiopgradering.


6. Registrering af dit produkt med RAYMARINE

Når du registrerer dit produkt hos RAYMARINE, vil du modtage vigtige produktmeddelelser, opdateringer og andre oplysninger, der er designet til at forbedre brugen af og glæden ved dit produkt. Yderligere, med undtagelse af Dragonfly-produkter, garantiombytningsprodukter, renoverede produkter og produkter, der anvendes til regelmæssige kommercielle, militære, retshåndhævelses- eller relaterede formål, hvis du registrerer dit produkt hos RAYMARINE, opgraderes den 2-årige begrænsede standardgaranti og erstattes med en 3 årig udvidet begrænset garanti uden yderligere omkostninger. For at kvalificere sig til opgraderingen til 3-års udvidet begrænset garanti, skal produktregistreringen gennemføres inden for 90 dage fra den dato, hvor produktet først blev købt af den oprindelige kunde.

Dit produktregistreringsdokument er vigtigt. Hvis du kvalificerer dig til 3 års udvidet begrænset garanti og har brug for en garantiservice, vil dit købsbevis og din produktregistrering være påkrævet.


7. Procedurer for Dragonfly reparationer og ombytninger ifølge standard og udvidet begrænset garanti

Under en gyldig begrænset Dragonfly-garantiperiode, en begrænset standardgarantiperiode eller en udviddet begrænset garantiperiode forbeholder RAYMARINE sig retten til at reparere eller udskifte et garantiprodukt efter eget skøn. Et produkt, der repareres eller udskiftes under garanti, vil kun være garanteret i den resterende tid af den gældende originale begrænsede Dragonfly-garantiperiode, den begrænsede standardgarantiperiode eller den udvidede begrænsede garantiperiode. Visse produkter er muligvis også berettiget til RAYMARINES garantiservice om bord uden ekstra omkostninger i den begrænsede standardgarantiperiode eller den udvidede begrænsede garantiperiode, der er gældende for dig (se afsnit 8, "garanti om bord").

7.1 Reparation under garanti

For udførlige oplysninger om fejlfinding på dit produkt, anbefales det at kontakte din lokale certificerede RAYMARINE-forhandler ved at besøge forhandleren, før produktet returneres under garantien, og for oplysninger om, hvordan og hvortil dit produkt skal returneres i det tilfælde, hvor en garantireparation er nødvendig.

Hvis du har brug for at returnere dit produkt til RAYMARINE, skal dette gøres via raymarine.com/CustomerRepair. Produkter må kun returneres, når du har modtaget et anmeldelsesnummer. Sørg for at fjerne alt tilbehør og personlige oplysninger (såsom kort med søkort og solskærme) fra produktet. Raymarine påtager sig intet ansvar for mistet tilbehør, der returneres med dit produkt. Sørg for, at alle data (som f.eks. waypoints) er sikkerhedskopieret. Ompak produktet sikkert til forsendelse, og medtag i emballagen sammen med det produkt, der returneres:

(i) anmeldelsesnummeret fra Raymarines kundeportal og
(ii) gyldigt købsbevis med købsdato og købssted og produktserienummer og
(iii) en kopi af din produktregistrering, hvis du er berettiget til 3 års udvidet begrænset garanti.

RAYMARINE er ikke ansvarlig for produkter, der går tabt eller bliver beskadiget under forsendelse, og alle forsendelses-, forsikrings- og toldomkostninger er udelukkende kundens eget ansvar. RAYMARINE anbefaler stærkt, at du passende forsikrer ethvert produkt, der returneres til RAYMARINE for en garantiservice.

7.2 Udskiftning under garanti

RAYMARINES garantiombytningsservice er kun tilgængelig gennem en certificeret RAYMARINE-forhandler. Besøg raymarine.eu/DealerLocator for at finde og kontakte din lokale certificerede RAYMARINE-forhandler. Garantiombytning er ikke tilgængelig i alle lande, og ikke alle produkter er berettiget til garantiombytning.

I en gyldig begrænset Dragonfly-garantiperiode, en begrænset standardgarantiperiode eller en udvidet begrænset garantiperiode kan Raymarines garantiombytningsservice give dig mulighed for på forhånd at modtage et garantiombytningsprodukt fra Raymarine fra den certificerede RAYMARINE-forhandler, der vil returnere garantiproduktet til RAYMARINE. For at kvalificere dig til garantiombytningsservicen skal du forsyne den certificerede RAYMARINE-forhandler med:

(i) gyldigt købsbevis med købsdato og købssted og produktserienummer og
(ii) en kopi af din produktregistrering, hvis du er berettiget til 3 års udvidet begrænset garanti.

Et produkt, der repareres eller ombyttes under garantien, vil kun bevare den resterende tid for den gældende originale begrænsede Dragonfly-garantiperiode, den begrænsede standardgarantiperiode eller den udvidede begrænsede garantiperiode.


8. Reparationsservice om bord

Garanti om bord er en bekvem måde at få dit RAYMARINE-produkt repareret eller udskiftet på af en certificeret RAYMARINE-forhandler uden først at skulle fjerne produktet fra dit fartøj.

8.1 Produkter under garanti, der er berettiget til garanti om bord

Med undtagelse af Dragonfly-produkter, trådløse instrumentdisplays og håndholdte produkter er alle RAYMARINES autoriserede OEM-installerede produkter og produkter, der er installeret og registreret af en certificeret RAYMARINE-forhandler, uden yderligere omkostninger berettiget til garanti om bord i den begrænsede standardgarantiperiode eller den udvidede begrænsede garantiperiode, der gælder for dig, med forbehold for vilkårene, betingelserne, begrænsningerne og undtagelserne i 8.2. og i denne globale, begrænsede garanti fra RAYMARINE.

8.2 kvalificering af et berettiget produkt til garanti om bord

Med forbehold for følgende betingelser, begrænsninger og undtagelser for at kvalificere et produkt der er berettiget til garanti om bord uden yderligere omkostninger:

(i) det kvalificerende produkt skal være installeret på et fartøj, der er placeret inden for to (2) timers returrejse med bil fra en certificeret RAYMARINE-forhandler;
(ii) det skal være verificeret, at det kvalificerende produkt er installeret af en certificeret RAYMARINE-forhandler eller en autoriseret OEM; og
(iii) det kvalificerende produkt skal være købt og installeret inden for den samme geografiske Raymarine-region. De tre geografiske RAYMARINE-regioner:

(1) Det amerikanske kontinent (Canada, USA, Caribien, Mellemamerika og Sydamerika)

(2) EMEA ("Europa/Mellemøsten/Afrika", som inkluderer Storbritannien og EU), og

(3) APAC ("Asien og Stillehavsgruppen", som inkluderer Australien og New Zealand).

Dragonfly-produkter, trådløse instrumentdisplays og håndholdte produkter er ikke berettiget til garanti om bord.


9. Procedurer for opnåelse af reparationsservice om bord

For at spørge om, hvordan du får RAYMARINES garanti om bord bedes du kontakte din lokale certificerede RAYMARINE-forhandler ved at besøge forhandleren.

Hvis du har et produkt, der er berettiget til garanti om bord, skal du, for at få service om bord uden yderligere omkostninger, inden du kan påbegynde servicen, forsyne den certificerede RAYMARINE-forhandler med følgende:

 1. Gyldigt købsbevis, der bekræfter:
  (i) købsdatoen;
  (ii) navn og sted for den certificerede RAYMARINE-forhandler eller autoriserede OEM, hvor du købte produktet;
  (iii) produktets serienummer; og
 2. Gyldigt bevis for installation af en certificeret RAYMARINE-forhandler eller en autoriseret OEM i det samme geografiske område, hvor RAYMARINE-produktet blev købt.


10. VIGTIGE GLOBALE, BEGRÆNSEDE GARANTIBETINGELSER OG UNDTAGELSER

Et produkt, der repareres eller udskiftes under garanti, vil kun være garanteret i den resterende tid af den gældende originale begrænsede Dragonfly-garantiperiode, den begrænsede standardgarantiperiode eller den udvidede begrænsede garantiperiode.

UD OVER ALLE DE ANDRE VILKÅR, BETINGELSER, BEGRÆNSNINGER OG UDELUKKELSER, DER ER SPECIFICERET I RAYMARINES GLOBALE BEGRÆNSEDE GARANTI, ER RAYMARINE IKKE ANSVARLIG FOR, OG GARANTIEN DÆKKER IKKE NOGEN AF FØLGENDE:

 • Fejl eller defekter på grund af ulykke, misbrug, fejlbrug, højtryksvask, fragtskade, ændringer, korrosion, ukorrekt og/eller ikke-autoriseret reparation, forkert placering eller installation (uanset om det er af en certificeret RAYMARINE-forhandler eller ej) eller manglende iagttagelse af produktets brugeroplysninger eller -vejledning
 • Produkter, der anvendes til andre formål end marineaktivitet eller til anvendelse uden for havmiljøet
 • Produkter, hvor serienummeret er ændret, skjult eller mangler;
 • Fejl eller defekter ved tredjepartssoftware eller -tjenester, der leveres med eller er tilgængelige via produktet;
 • Fejl ved et produkt, der ikke sælges under RAYMARINES varemærke (som leveres med den garanti, der leveres af producenten)
 • Rutinemæssig vedligeholdelse og kontrol, softwarerevisioner eller -opdateringer, justering/kalibrering, test på havet eller klargøring, medmindre det er nødvendigt ved ombytning af dele i det område, der justeres;
 • Reparation eller ombytning af varer, der er beregnet til at blive forbrugt eller udskiftet, herunder (uden begrænsning) sikringer, batterier, drivaksler, radar-diode limiter, magnetroner, haleholdere, løbehjul, løbehjulslejer og løbehjulsaksler;
 • Reparationsservice om bord af Dragonfly-produkter, trådløse instrumentdisplays og håndholdte produkter, der ikke er omfattet af afsnit 8.2., eller produkter på et fartøj, der er mere end to (2) timers returrejse med bil fra en certificeret RAYMARINE-forhandler;
 • Gendannelse eller erstatning af personlige oplysninger, der er lagret på et produkt
 • Alle tilknyttede omkostninger herunder (uden begrænsning) afgifter, rejse eller transport, afmonterings-eller geninstallationsomkostninger for produktet (herunder, men ikke begrænset til, afmonterings-og geninstallationsomkostninger for transduceren) opstart- eller dockinggebyrer, transport, forsendelses- eller slæbegebyrer, kommunikationsgebyrer, indkvartering eller underhold, told, eller andre dermed forbundne omkostninger i forbindelse med udskiftning af et produkt, som alle er kundens ansvar;
 • Overarbejde eller førsteklasses arbejde uden for normal arbejdstid
 • Forskelle i materiale, farve eller størrelse mellem de faktiske produkter og billederne eller beskrivelserne af sådanne produkter i produktreklame, litteratur eller på internettet;
 • Beskadigelse af andet udstyr, systemer eller komponenter forårsaget af forkert installation, tilslutning eller brug af produktet;
 • Kosmetiske fejl, herunder ridser og buler på renoverede produkter eller garantiombytningsprodukter;
 • Dragonfly-produkter er kun til fritidsbrug, hvilket udelukker kommercielle, militære, retshåndhævende eller beslægtede formål;
 • Produktet er kun omfattet af garantien, hvis det sælges til den oprindelige kunde inden for 5 år fra fremstillingen;
 • Produktet kan kun registreres til udvidet garanti inden for 5 år fra fremstillingen;
 • Denne garanti kan ikke overføres fra den oprindelige kunde;
 • Raymarine vil afvise enhver garanti, hvor produktet er blevet videresolgt, solgt via online auktioner eller opnået på en tvivlsom måde, eller
 • Produkter, der anvendes til regelmæssige kommercielle, militære, retshåndhævende eller relaterede formål, er ikke berettiget til den 3-årige forlængede begrænsede garanti.

DENNE GLOBALE BEGRÆNSEDE GARANTI FRA RAYMARINE HAR IKKE DEN VIRKNING, AT DEN UDELUKKER ELLER BEGRÆNSER KUNDENS LOVBESTEMTE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL DEN GÆLDENDE NATIONALE LOVGIVNING. DENNE GARANTI ER I OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV 1999/44/EC.


11. Vurdering uden for garantien og uden garanti, service og reparation

RAYMARINE kan efter eget skøn vedrørende eventuel service eller reparation acceptere at vurdere et produkt, der er uden for garantien eller ikke er dækket af garantien. Kontakt din lokale certificerede RAYMARINE-forhandler ved at besøge forhandlerstedet eller ved at kontakte Raymarines kundeservice for at få oplysninger om service eller reparation uden for garantien.

Hvis du har brug for at returnere dit produkt til RAYMARINE, skal dette gøres gennem Raymarines kundeportal. Produkter må kun returneres, når du har modtaget et anmeldelsesnummer. Sørg for at fjerne alt tilbehør og personlige oplysninger (såsom kort med søkort og solskærme) fra produktet. Raymarine påtager sig intet ansvar for mistet tilbehør, der returneres med dit produkt. Sørg for, at alle data (som f.eks. waypoints) er sikkerhedskopieret. Ompak produktet sikkert til forsendelse, og medtag meddelelsesnummeret fra Raymarines kundeportal i pakken, sammen med det produkt, der returneres.

Enhver service eller reparation, der udføres af RAYMARINE uden for garantien eller uden garanti, leveres med et hundrede og firs (180) dages begrænset garanti, der kun dækker dele og arbejdskraft, hvilket begynder fra den dato, hvor RAYMARINE sender produktet tilbage til kunden. Ethvert produkt, der sendes til RAYMARINE til vurdering, men som returneres til kunden uden at være blevet serviceret eller repareret, vil blive returneret i samme tilstand, som det blev modtaget, med forbehold for den slid og brug, der er nødvendig for at vurdere produktet, og det vil ikke have nogen form for garantidækning. Produkter, der er evalueret, men ikke serviceret eller repareret, er pålagt et gebyr for den tid, der er nødvendig til at vurdere produktet som ønsket af kunden, plus omkostningerne ved returforsendelsen.

Alle omkostninger og gebyrer ved enhver evaluering, service eller reparation uden for garantien eller uden garanti er udelukkende kundens ansvar og skal betales til Raymarine på servicetidspunktet. De omkostninger og gebyrer, der skal betales, afhænger af typen af vurdering, service eller reparation, og du vil blive rådgivet, når du reserverer produktet gennem Raymarines kundeportal.

RAYMARINE er ikke ansvarlig for produkter, der går tabt eller bliver beskadiget under forsendelse, og alle forsendelses-, forsikrings- og toldomkostninger er udelukkende kundens eget ansvar. RAYMARINE anbefaler kraftigt, at du passende forsikrer ethvert produkt, der returneres til RAYMARINE til en service uden for garantien.

Find din nærmeste Raymarine forhandler

Gennemse Raymarines globale netværk af salgs- og serviceforhandlere her.