Een gids om optimaal te profiteren van uw Raymarine Micro Compass

14 november 2022

Een gids om optimaal te profiteren van uw Raymarine Micro Compass

Het Micro Compass van Raymarine is meer dan alleen een kompas en biedt tactische informatie die van onschatbare waarde is tijdens het zeilen en racen. Deze handige gids, die is samengesteld door het technische team van Raymarine, is bedoeld om u meer informatie te geven over de vele handige functies van het Raymarine Micro Compass.

De perfecte partner voor zeilen en wedstrijden

Het is handig om te weten hoe u het Raymarine Micro Compass kunt instellen en op welke knop u moet drukken, maar dat is niet het enige dat u een tactisch genie maakt. Raymarine heeft Mark Rushall, een van de bekendste en succesvolste zeilcoaches in het Verenigd Koninkrijk, gevraagd om enkele geweldige tips te geven om het maximale uit de Raymarine Micro Compass te halen. Mark Rushall is bekroond als RYA Coach van het jaar en wordt internationaal geroemd om zijn zeilsucces. Hij gebruikt het Micro Compass nu al vele jaren bij het coachen van diverse wedstrijdteams, zoals de Britse paralympische ploegen van RYA Team in 2012.

Uw Raymarine Micro Compass gebruiken om de tactische prestaties te maximaliseren

Wisselende windschiftingen: riemen vast.

Voor de meeste wedstrijden is een deel van een winnende strategie om rekening te houden met de wisselende windschiftingen. Op binnenwateren, of bij een gebrek aan vrije lucht als gevolg van bomen of andere obstructies, kan die strategie een eenvoudig “overstag gaan wanneer de kluiver omslaat” zijn.

Wanneer de wind regelmatig rond een gemiddelde richting wisselt, kan het Raymarine Micro Compass pas écht zijn tactische waarde laten zien. De kortste route aan de wind is door overstag te gaan als u in een header onder de gemiddelde richting vaart(zie afbeelding 1). Op die manier vaart u bij elke overstag hoger dan de gemiddelde richting.

Om optimaal gebruik te maken van uw Raymarine Micro Compass in veranderlijke omstandigheden, moet u er ten eerste voor zorgen dat de overstaghoek voor uw boot is ingesteld voor de omstandigheden op die dag(zie vak 1 over ‘het instellen van de overstaghoek’)

Vak 1

De overstaghoek instellen

Druk op de toets “mode”: bovenaan het display wordt “TACTICS” weergegeven. Nu is de tactische

modus geselecteerd.

 • Zeil bij elke overstag scherp aan de wind en let op de peiling op het windrichtingdisplay.
 • Ga overstag en zeil weer scherp aan de wind, waarbij u de peiling op het nieuwe windrichtingdisplay vergelijkt.

Als de Raymarine Micro Compass de juiste overstaghoek voor uw boot heeft ingesteld, dan is de windrichtingpeiling bij elke overstag hetzelfde. Deze peiling staat voor de windrichting. (De peiling uit welke richting de wind waait).

Als de windrichting bij de overstag aan stuurboord hoger was, verlaag de overstaghoek dan met de overeenkomstige hoeveelheid:

 • Druk één keer op de toets “set”.

De knipperende peiling die wordt weergegeven is de huidige overstaghoek.

 • Verlaag de overstaghoek door op de toets “mode” te drukken.

Na 5 seconden gaat het display automatisch terug naar de tactische modus.

Als de windrichting bij de overstag aan bakboord hoger was, verhoog de overstaghoek dan met de overeenkomstige hoeveelheid:

 • Druk één keer op de toets “set”.

De knipperende peiling die wordt weergegeven is de huidige overstaghoek.


Zodra de wind naar rechts verschuift, toont het kompas een hoger getal. Zodra het naar links verschuift, wordt het getal lager. Hoe langer u voorafgaand aan de start aan de wind kunt varen, des te nauwkeuriger u de gemiddelde windrichting, de grootte van de schiftingen en de periode ervan kunt peilen. Hierdoor kunt u optimaal gebruikmaken van de tactiekfunctie van de Raymarine Micro Compass.

Zodra de overstaghoek is ingesteld, vaart u in uw oefentocht aan de wind en onthoudt u de hoogste en laagste cijfers op het windrichtingdisplay. De gemiddelde windhoek zal zich halverwege deze uitstersten bevinden.

Oefen nu met overstag gaan wanneer u in een header onder dit gemiddelde vaart. (Hogere getallen aan bakboord, lagere getallen aan stuurboord). De tijd tussen het overstag gaan geeft u een indicatie van de schiftingen: hoe vaak u overstag zult gaan als u de scherpste koers aan de wind wilt varen.

Als de schiftingsperiode erg kort is (bijv. minder dan 2 minuten), kunnen bij sommige boten en omstandigheden de overstagverliezen groter zijn dan de winsten vanuit de intervallen. Kijk altijd of er nog andere grotere strategische invloeden zijn.

Als de schiftingsperiode lang is, is er mogelijk geen tijd voor een volledige cyclus van de intervallen over de lengte van het pad. In dat geval kunt u besluiten om de schiftingen te behandelen als “persistent”: (zie hieronder).

Door de voorbereiding met uw Raymarine Micro Compass al vóór de start te doen krijgt u antwoord op enkele van de belangrijkste zaken die relevant zijn voor uw aan-de-wind-tactieken:

 • Welke overstag moet ik direct na de start inzetten?
 • Hoe belangrijk is het om op een vroeg moment vrij te zijn voor een overstag?
 • Hoeveel keer zal ik overstag moeten gaan?

Hoe groter en regelmatiger de schiftingen, hoe belangrijker het is om het plan te blijven volgen: de strategie is om overstag te gaan wanneer u in een header onder de gemiddelde windrichting komt.

Windbuigingen: maak optimaal gebruik van de eigenschappen van het land

Een obstructie van de wind, bijvoorbeeld door een landtong of een klif, kan leiden tot een windbuiging. U kunt ook een windbuiging ervaren als aflandige wind het water tegenkomt.

Als de wind een buiging maakt boven het parcours (zie afbeelding 2), dan zullen de boten die naar de binnenzijde van de bocht varen en als eerste de overstag in de header maken de kortst mogelijke afstand varen. Als de lokale geografie de kans op een windbuiging aangeeft, dan kunt u uw Raymarine Micro Compass gebruiken om het bestaan van die windbuigingen voorafgaand aan de start te controleren. Een windbuiging kan de volledige koers of slechts een deel ervan beïnvloeden.

Vaar op beide zijden van de koers aan de wind, of op de relevante delen van de koers aan de wind, in de tactiekmodus. Blijf de windrichtingpeiling controleren. Een windpeiling die continu in één richting beweegt terwijl u uw koers vasthoudt, is een goede aanwijzing voor een windbuiging. In veranderlijke omstandigheden is het mogelijk dat u de test meerdere malen moet herhalen om er zeker van te zijn. In een windbuiging is de strategie om naar de binnenkant van de bocht te varen.

Aanhoudende schifting: maak optimaal gebruik van de verandering

Soms kan een weerfront of een trend in de zeebries ervoor zorgen dat de wind voortdurend in één richting verschuift. Als de periode van de wisselende schiftingen langer is dan de tijd die nodig is om het interval te varen, dan kan de wind voor de duur van het interval in dezelfde richting verschuiven (hoewel het bij het volgende interval weer terug kan verschuiven). De kortste route aan de wind is om naar de nieuwe windrichting te varen, waarbij u eerst overstag gaat richting de header (zie afbeelding 3).

Een inzicht in de omstandigheden op de locatie en in het weer kan inzicht bieden of er lange of aanhoudende schiftingen te verwachten zijn. Gebruik de Raymarine Micro Compass vóór de start om dat inzicht te onderbouwen. Controleer de schiftingsperiode zoals bij windschiftingen hierboven en test op langdurige aanhoudende schiftingen op precies dezelfde manier als bij het testen op een windbuiging. Houd er rekening dat als de wind constant en aanhoudend in een richting verschuift, het tweede interval mogelijk aan de wind is! Als de schifting op het moment van de het interval aanhoudt, dan is de strategie om eerst de header overstag te maken.

Koersscheefheid: profiteer ervan

Als het interval aan de wind scheef naar de windrichting is, moet u er zeker van zijn dat het strategisch slimmer is om als eerste het korte interval te varen (zie afbeelding 3) Als de boten op punt 4 gelijk zijn, levert een verschuiving in beide richtingen een voordeel op voor de oranje boot.

De Raymarine Micro Compass maakt het gemakkelijk om te controleren op koersscheefheid. Wanneer u in het startgebied vaart, gaat u terug naar de kompasmodus en door op de modustoets te drukken op te loeven totdat u richting de windmarkering gaat. Let op de windmarkeringpeiling.

Schakel nu terug naar de tactiekmodus door op de toets "mode" te drukken. Vaar bij elke overstag aan de wind en vergelijk de winrichtingpeiling met de windrichtingmeting. Als de windpeiling hoger is, dan is de koers scheef naar links: overstag naar stuurboord is het lange interval. Als de windpeiling kleiner is, dan is de koers scheef naar rechts: bakboord is het lange interval. Bij een zeer scheve koers is de strategie om als eerste het lange interval te varen.

Line bias: begin met een voordeel

Het ene uiteinde van de lijn is bijna altijd verder op de wind dan het andere. Uw Raymarine Micro Compass kan u helpen controleren welk einde de voorkeur heeft en hoeveel dat is.

Meet eerst de startlijnpeiling. Selecteer de kompasmodus door op de toets "mode" te drukken. Vaar langs een verlengstuk van de lijn of de daadwerkelijke lijn en lijn uw mast en voorstag uit met het einde van de lijn. (dit kunt u op elke overstag doen, maar als het druk is bij de lijn, dan kan het veiliger zijn om een overstag over stuurboord te doen!) Noteer de lijnpeiling en ga naar de tactiekmodus. Bereken de "loodlijn" door 90 graden af te trekken als u op de bakboordoverstag was, of 90 graden toe te voegen als u op de stuurboordoverstag was.

Selecteer de tactiekmodus en vaar bij beide overstagmanoeuvres aan de wind. Als de windpeiling hoger is dan de loodlijn, dan is de lijn scheef naar stuurboord. Als de windpeiling lager is, dan is de lijn scheef naar bakboord. Het verschil in de twee peilingen vertegenwoordigt het aantal graden scheefheid: hoe groter het getal en hoe langer de lijn, des te groter is de scheefheid.

Op een zeer scheve startlijn start u bij het einde aan de wind (zolang dit uw algehele strategie niet verstoort!)

Aftellen: ga voortvarend uit de startblokken!

Concentreer u op het varen van de boot. Met het afteldisplay van de Raymarine Micro Compass is het gemakkelijk om de hele startprocedure te volgen. (zie vak 2 over 'De afteltimer instellen') Op het tijdssignaal van vier of één minuut kunt u een eventuele tijdsvertraging corrigeren en naar keuze schakelen tussen timer en andere modi.

Vak 2

De afteltimer instellen:

 • Druk tweemaal op “mode” om naar de timerpagina te gaan.

Linksboven op het display wordt “TIMER” getoond. Op het hoofdscherm verschijnt de tijd in minuten.

 • Druk tegelijkertijd op de toetsen “mode” en “set” om de aftelperiode aan te passen.

Het timerdisplay knippert.

 • Druk op de toets “mode” om de aftelperiode te verlagen.
 • Druk op de toets “set” om de aftelperiode te verhogen.

Na 5 seconden schakelt de timer terug naar normaal gebruik, maar u kunt ook tegelijkertijd de toetsen “mode” en “set” indrukken om handmatig terug te gaan.

 • Druk bij het waarschuwingssignaal op de toets “set”.

De timerdisplay begint af te tellen, vergezeld van hoorbare “piepjes”.

 • Om de timingafwijkingen te corrigeren, drukt u bij een volgend timingschot op de toets “set”.

De timer corrigeert tot op de dichtstbijzijnde volledige minuut Bij het startschot gaat het display automatisch terug naar de eerder ingestelde modus, maar blijft het de verstreken tijd tellen.


Hartelijk dank aan Mark Rushall voor zijn tactiekadvies en voor de diagrammen uit het boek Tactics, van Mark Rushall, gepubliceerd door de RYA https://www.rushallsailing.com/


Afbeelding 1

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Afbeelding 3

Afbeelding 4

Afbeelding 4