Retningslinjer for Raymarines globale begrensede garanti

Retningslinjer for Raymarines globale begrensede garanti

Raymarines globale garanti gjelder for kvalifiserte produkter kjøpt 1. juli 2017 eller senere.

1. Introduksjon til Raymarines globale begrensede garanti

Raymarines globale garanti gjelder for kvalifiserte produkter kjøpt 1. juli 2017 eller senere. Raymarine UK Ltd. og dets tilknyttede selskaper («RAYMARINE») garanterer RAYMARINE-produkter som er kjøpt direkte fra RAYMARINE, fra en godkjent RAYMARINE-forhandler (gå til Raymarines forhandlerliste for å finne og kontakte din lokale, godkjente RAYMARINE-forhandler), eller installert på et nytt fartøy av en autorisert båtbygger, kjent som originalutstyr produsenten (OEM) («produktene»), som er fri for material- og produksjonsfeil for;

(i) Dragonfly-produkter i ett (1) år (“Dragonfly begrenset garantiperiode”); og
(ii) Standard-produkter i to (2) år (“Standard begrenset garantiperiode”); fra

(a) datoen da produktene ble kjøpt første gang; eller (b) når det gjelder produkter installert på et nytt fartøy av en autorisert OEM, datoen fartøyet ble levert for første gang («kjøpsdatoen») til den første detaljistkunden («den opprinnelige kunden»).

Alle tidligere RAYMARINE-garantier, prosedyrer og kontaktpunkter erstattes og avløses av denne RAYMARINE globale begrensede garantien.

Med unntak av Dragonfly-produkter, garantierstatningsprodukter, erstatningsprodukter og produkter som brukes til vanlige kommersielle, militære, politi eller andre formål, kan du, ved å registrere ditt nye produkt hos RAYMARINE, oppgradere den 2-års begrensede standardgarantien til en 3-års utvidet Begrenset garanti uten ekstra kostnad.

I noen land og for de fleste produkter tilbyr RAYMARINE også en garanti på erstatningstjenesten og Om bord-garanti. Disse tjenestene, der de er tilgjengelige, er utformet for å redusere nedetiden for produkter som kan kreve garantireparasjon.

Din kjøpsdokumentasjon er viktig. Oppbevar den på et trygt sted. Kjøpsdokumentasjon må fremvises ved behov for garantitjenester.

RAYMARINE-produkter er ment som et hjelpemiddel for navigatører og skal ikke erstatte sunn bedømmelse og god sjømannskap.


2. Global begrenset garanti

DE BEGRENSEDE GARANTIENE OG RETTSMIDLENE I DEN GLOBALE BEGRENSEDE GARANTIEN ER EKSKLUSIVE OG I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKTE, UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVFESTEDE, INKLUDERT ALT ANSVAR SOM OPPSTÅR UNDER EN GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, VED LOV ELLER PÅ ANNEN MÅTE. DENNE GARANTIEN GIR EIEREN SPESIFIKKE JURIDISKE RETTIGHETER SOM KAN VARIERE FRA JURISDIKSJON TIL JURISDIKSJON.

RAYMARINE UK LTD. ELLER DETS DATTERSELSKAPER SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSETT OM DISSE SKYLDES BRUK, MISBRUK, MANGLENDE BRUKSMULIGHET, UPASSENDE GRAD AV TILLIT TIL ELLER FEIL PÅ PRODUKTET. ENKELTE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV ENKELTE TYPER INDIREKTE SKADER, SÅ BEGRENSNINGEN OVERFOR GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG.

DEN GLOBALE BEGRENSEDE GARANTIEN PÅVIRKER IKKE EN KUNDES RETTIGHETER OVERFOR EN FORHANDLER SOM FØLGE AV EN SALGS-/KJØPSKONTRAKT.

RAYMARINE FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL ETTER EGET SKJØNN Å REPARERE ELLER BYTTE PRODUKTET, SOM, DERSOM DET IKKE FINNES LOVER SOM SIER DET MOTSATTE, SKAL VÆRE KUNDENS ENESTE OG EKSKLUSIVE ERSTATNING FOR BRUDD PÅ GARANTIEN.

PRODUKTER SOM REPARERES ELLER BYTTES UNDER GARANTIEN, ER BARE GARANTERT FOR DEN GJENVÆRENDE PERIODEN I DEN GJELDENDE ORIGINALE BEGRENSEDE GARANTIPERIODEN, STANDARDGARANTIPERIODEN ELLER DEN UTVIDEDE GARANTIPERIODEN.


3. 1 år Dragonfly begrenset garanti

Med forbehold om vilkår, betingelser, begrensninger og unntak i den globale begrensede garantien, er alle Dragonfly-produkter (inkludert Wi-FISH) garantert uten defekter i materialer eller håndverk i en periode på ett (1) år fra datoen produktet ble kjøpt av den opprinnelige kunden ("Dragonfly begrenset garantiperiode"). I løpet av denne perioden og for den opprinnelige kunden, vil RAYMARINE, etter eget valg, reparere eller erstatte komponenter som ikke kan brukes normalt.

Dragonfly-produkter er kun garantert for fritidsbruk, noe som utelukker kommersielle, militære, beredskaps eller relaterte formål.

Hvis Dragonflys begrensede garanti gjelder for deg, vil ikke RAYMARINE belaste deg for reservedeler eller arbeidskraft for garantireparasjoner eller erstatninger. Kostnaden for å transportere garantiproduktet til RAYMARINE for reparasjon eller utskifting er imidlertid ditt ansvar og dekkes ikke av RAYMARINE.


4. 2-års standard begrenset garanti

Med forbehold om vilkår, betingelser, begrensninger og unntak i den globale begrensede garantien, er alle RAYMARINE-produkter garantert uten defekter i materialer eller håndverk i en periode på to (2) år fra datoen produktet ble kjøpt av den opprinnelige kunden ("Standard begrenset garantiperiode"). I løpet av denne perioden og for den opprinnelige kunden, vil RAYMARINE, etter eget valg, reparere eller erstatte komponenter som ikke kan brukes normalt.

Hvis Standard begrenset garanti gjelder for deg, vil ikke RAYMARINE belaste deg for reservedeler eller arbeidskraft for garantireparasjoner eller erstatninger. Kostnaden for å transportere garantiproduktet til RAYMARINE for reparasjon eller utskifting er imidlertid ditt ansvar og dekkes ikke av RAYMARINE.

Noen kunder kan velge å kjøpe et renovert RAYMARINE-produkt i stedet for et nytt produkt, vanligvis til redusert pris. Et renovert RAYMARINE-produkt er et produkt som ble reparert/gjenoppbygd og testet av RAYMARINE for å sikre at det oppfyller alle produktets spesifikasjoner. Et renovert RAYMARINE-produkt kan ha merkbare kosmetiske feil, men slike feil vil ikke på noen måte påvirke produktets ytelse.

Denne 2-års standard begrensede garantien gjelder like mye for både nye produkter og renoverte RAYMARINE-produkter, bortsett fra at synlige kosmetiske fordeler som ikke påvirker produktets ytelse på eventuelle renoverte produkter som en kunde velger å kjøpe, er uttrykkelig ekskludert fra garantidekning.


5. 3-års utvidet begrenset garanti

Underlagt vilkårene, begrensninger og eksklusjoner i den globale begrensede garantien, og unntatt Dragonfly-produkter, garantiutskiftningsprodukt, renoverte produkter og produkter som brukes til vanlig kommersiell, militær, beredskap eller tilhørende formål, alle nye produkter som er registrert hos Raymarine innen 90 (90) dager fra datoen da produktet ble kjøpt av den opprinnelige kunden, er garantert uten defekter i materialer eller håndverk i en periode på tre (3) år fra datoen da produktet ble kjøpt av den opprinnelige kunden (den «utvidede begrensede garantiperioden»). I løpet av denne perioden og for den opprinnelige kunden, vil RAYMARINE, etter eget valg, reparere eller erstatte produktkomponenter som ikke kan brukes normalt. Ved vellykket registrering av produktet erstatter 3-års utvidet begrenset garanti 2-års standard begrenset garanti.

Hvis utvidet begrenset garanti gjelder for deg, vil ikke RAYMARINE belaste deg for reservedeler eller arbeidskraft for garantireparasjoner eller erstatninger. Kostnaden for å transportere garantiproduktet til RAYMARINE for reparasjon eller utskifting er imidlertid ditt ansvar og dekkes ikke av RAYMARINE.

Dragonfly-produkter som er dekket av RAYMARINES 1-årige Dragonfly begrenset garanti (se avsnitt 3 "1-års Dragonfly begrenset garanti"), renoverte produkter som dekkes av RAYMARINES 2-års standard begrenset garanti (se avsnitt 4 , "2-års Standard begrenset garanti") og garantierstatningsprodukt( se avsnitt 7 "prosedyrer for Dragonfly, standard og utvidet begrenset garanti, reparasjoner og erstatninger») er ikke gyldige for den tre år lange begrensede garantioppgraderingen.


6. Registrere produktet ditt hos RAYMARINE

Ved  å registrere produktet ditt hos RAYMARINE vil du motta viktige opplysninger om produktet ditt, oppdateringer og annen informasjon som er designet for å forbedre bruken og gleden av produktet. I tillegg, med unntak av Dragonfly-produkter, garantierstatningsprodukter, erstatningsprodukter og produkter som brukes til vanlige kommersielle, militære, beredskaps eller andre formål, kan du, ved å registrere ditt nye produkt hos RAYMARINE, oppgradere den 2-års begrensede standardgarantien til en 3-års utvidet begrenset garanti uten ekstra kostnad. For å være kvalifisert for den tre år lange utvidede begrensede garantioppgraderingenmå produktregistreringen gjennomfører innen 90 dager fra datoen produktet ble kjøpt av den opprinnelige kunden. 

Registreringsdokumentet ditt for produktet er viktig. Hvis du er kvalifisert for 3-års utvidet begrenset garanti, og trenger en garantitjeneste, vil kjøpsbevis og produktregistrering være nødvendig.


7. Prosedyrer for Dragonfly, standard og utvidet begrenset garantireparasjon og erstatning

I løpet av en gyldig Dragonfly begrenset garantiperiode, standard begrenset garantiperiode eller utvidet begrenset garantiperiode, forbeholder RAYMARINE seg retten til å reparere eller erstatte et garantiprodukt etter eget skjønn. Ethvert produkt som repareres eller byttes under garantien, er bare garantert for den gjenværende perioden i den gjeldende originale Dragonfly begrensede garantiperioden, standard begrensede garantiperioden eller den utvidede begrensede garantiperioden. Enkelte produkter kan også være kvalifisert for RAYMARINES innebygde garantitjeneste uten tilleggskostnad i løpet av standard begrenset garantiperiode eller den utvidede begrensede garantiperioden som gjelder for deg (se avsnitt 8, «innenbords garanti»).

7.1 Garantireparasjon

For fullstendig informasjon om feilsøking av produktet før du returnerer det under garantien, og for informasjon om hvordan og hvor du kan returnere produktet i tilfelle garantien er påkrevd, anbefales det å kontakte din lokale sertifiserte RAYMARINE-forhandler ved å besøke forhandlerlisten.

Hvis du må returnere produktet til RAYMARINE, må dette gjøres gjennom Raymarines kundeportal på raymarine.com/customerreparasjon. Produkter kan først returneres når du har mottatt et varslingsnummer. Pass på å fjerne alt tilbehør og personopplysninger (som kartkort og soldeksler) fra produktet. Raymarine påtar seg intet ansvar for tapt tilbehør som returneres sammen med produktet. Sørg for at alle data (som rutepunkter) er sikkerhetskopiert. Pakk produktet godt for sending. Sammen med produktet, legges også følgende i pakken som returneres:

(i) Varslingsnummeret fra Raymarines kundeportal og
(ii) gyldig kjøpsbevis, inkludert kjøpsdato og -sted for kjøp og serienummer; og
(iii) en kopi av produktregistreringen hvis du er kvalifisert for 3-års utvidet begrenset garanti.

RAYMARINE er ikke ansvarlig for produkter som mistes eller skades under forsendelse, og alle forsendelses-, forsikrings - og driftskostnadene er kundens eneansvar. RAYMARINE anbefaler på det sterkeste at du forsikrer at ethvert produkt som returneres til RAYMARINE.

7.2 Garantierstatning

RAYMARINES garantitjeneste er kun tilgjengelig gjennom en sertifisert RAYMARINE-forhandler. Besøk raymarine.eu/DealerLocator for å finne og kontakte din lokale sertifiserte RAYMARINE-forhandler. Garantiutskifting er ikke tilgjengelig i alle land, og ikke alle produkter er kvalifiserte for garantiutskifting.

I løpet av en gyldig Dragonfly begrenset garantiperiode, standard begrenset garantiperiode eller forlenget begrenset garantiperiode, kan Raymarines garantiutskiftningstjeneste gjøre det mulig for deg å motta et garantierstatningsprodukt fra RAYMARINE i forkant av den sertifiserte RAYMARINE-forhandleren som returnerer garantiproduktet til RAYMARINE. For å være kvalifisert for garantien må du gi den sertifiserte RAYMARINE-forhandleren:

(i) gyldig kjøpsbevis, inkludert kjøpsdato og sted for kjøp og serienummer for produkt(er); og
(ii) en kopi av produktregistreringen hvis du er kvalifisert for 3-års utvidet begrenset garanti.

Produkter som repareres eller byttes under garantien, er bare garantert for den gjenværende perioden i den gjeldende originale begrensede garantiperioden, standardgarantiperioden eller den utvidede garantiperioden.


8. Reparasjon om bord

Om bord-garantien er en praktisk måte å få RAYMARINES produkt reparert eller erstattet av en sertifisert RAYMARINE-forhandler uten først å måtte fjerne produktet fra båten din.

8.1 Produkter under garanti som er berettiget til om bord-garanti

Med unntak av Dragonfly-produkter, trådløse instrumentskjermer og håndholdte produkter, er alle RAYMARINES autoriserte OEM-installerte produkter og produkter installert og registrert av en sertifisert RAYMARINE-forhandler kvalifisert for om bord-garanti uten tilleggsavgift i løpet av standard begrenset garantiperiode eller utvidet begrenset garantiperiode som gjelder for deg, underlagt vilkår, betingelser, begrensninger og eksklusjoner i 8.2. og i denne globale garantien fra RAYMARINE.

8.2 Kvalifiserende produkt for om bord-garanti

Med forbehold om følgende vilkår, begrensninger og eksklusjoner: for å være et kvalifiserende produkt for om bord-garanti uten tilleggskostnader:

(i) det kvalifiserende produktet må være installert på et fartøy som befinner seg innen to (2) timers reise tur-retur med bil fra en sertifisert RAYMARINE-forhandler;
(ii) det må være verifisert at det kvalifiserende produktet ble installert av en sertifisert RAYMARINE-forhandler eller en autorisert OEM; og
(iii) det kvalifiserende produktet må ha blitt kjøpt og installert i samme geografiske Raymarine-region. De tre geografiske RAYMARINE-regionene er:

(1) Amerika (Canada, USA, Karibia, Mellom-Amerika og Sør-Amerika)

(2) EMEA («Europa/Midtøsten/Afrika», som omfatter Storbritannia og EU); og

3) APAC («Asia Pacific», som omfatter Australia og New Zealand).

Dragonfly-produkter, trådløse instrumentskjermer og håndholdte produkter er ikke kvalifiserte for om bord-garanti.


9. Prosedyrer for innhenting av reparasjonstjeneste om bord

Kontakt din lokale sertifiserte RAYMARINE-forhandler ved å besøke forhandlerlisten for å spørre om du kan om bord-garanti fra RAYMARINE.

Hvis du har et produkt som kvalifiserer for om bord-garanti, må du gi den sertifiserte RAYMARINE-forhandleren følgende før du starter tjenesten:

 1. Gyldig kjøpsbevis som bekrefter:
  (i) kjøpsdato;
  (ii) navnet og plasseringen til den sertifiserte RAYMARINE-forhandleren eller autorisert OEM der du kjøpte produktet;
  (iii) produktserienummeret; og
 2. gyldig installasjonsbevis fra en sertifisert RAYMARINE-forhandler eller en autorisert OEM i samme geografiske RAYMARINE-region som produktet ble kjøpt.


10. VIKTIGE GLOBALE BEGRENSEDE GARANTIBETINGELSER OG EKSKLUSJONER

Ethvert produkt som repareres eller byttes under garantien, er bare garantert for den gjenværende perioden i den gjeldende originale Dragonfly begrensede garantiperioden, standard begrensede garantiperioden eller den utvidede begrensede garantiperioden.

I TILLEGG TIL ALLE DE ANDRE VILKÅRENE, BETINGELSENE, BEGRENSNINGENE OG EKSKLUSJONENE SOM ER SPESIFISERT I RAYMARINES GLOBALE BEGRENSEDE GARANTI, ER RAYMARINE IKKE ANSVARLIG FOR, OG GARANTIEN DEKKER IKKE, NOEN OG ALLE AV FØLGENDE:

 • Feil eller mangler på grunn av ulykke, skadepåføring, misbruk, høyttrykksvask, fraktskade, endring, korrosjon, feil og/eller ikke-autorisert reparasjon, feil plassering eller installasjon (enten av en sertifisert RAYMARINE-forhandler eller ikke) i samsvar med produktets brukerinformasjon eller veiledning;
 • Produkt som er brukt til andre formål enn marin aktivitet eller brukes utenfor marine omgivelser;
 • Produkter der serienummeret er blitt endret, skjult eller mangler;
 • Feil på eller mangler i tredjepartsprogramvare eller tjenester som leveres med, eller som er tilgjengelig via, produktet;
 • Feil på et produkt som ikke selges under RAYMARINE-merkenavnet (som leveres med garantien fra produsenten);
 • Rutinevedlikehold og kontroll, programvarerevisjoner eller oppdateringer, justering/kalibrering, sjøforsøk eller igangkjøring med mindre det er nødvendig ved utskifting av deler i området som skal justeres;
 • Reparasjon eller utskiftning av elementer som er ment å bli konsumert eller erstattet, inkludert (uten begrensning) sikringer, batterier, drivbelter, radarbegrensende dioder, magnetroner, snap-in impellerbærere, impellere, impellerlagre og impelleraksler;
 • Om bord-reparasjon for Dragonfly-produkter, trådløse instrumentskjermer og håndholdte produkter, produkter som ikke er inkludert i avsnitt 8.2., eller produkter på et fartøy som er mer enn to (2) timers reise tur-retur med bil fra en sertifisert RAYMARINE-forhandler;
 • Gjenoppretting eller erstatning av personopplysninger lagret på et produkt
 • Alle tilknyttede kostnader, inkludert (uten begrensning) skatter, reise eller transport, av- eller reinstallering av produkt (inkludert, men ikke begrenset til transduser avinstallasjon- og reinstallasjonskostnader), gebyrer for utsetting eller havneavgifter, trekk, gebyrer for frakt eller tauing, kommunikasjonskostnader, innkvartering eller underhold, toll, eller andre tilknyttede kostnader som følge av utskiftning av et produkt, alle er kundens ansvar;
 • Overtid eller arbeid utenfor normal arbeidstid
 • Forskjeller i materiale, farge eller størrelse som kan eksistere mellom faktiske produkter og bildene eller beskrivelser av slike produkter i produktreklame, litteratur eller på nettet;
 • Skade forårsaket av annet utstyr, systemer eller komponenter som er skadet ved feil installasjon, tilkobling eller bruk av produktet;
 • Kosmetiske feil, inkludert riper og bulker på renoverte produkter eller garantiprodukter;
 • Dragonfly-produkter er kun berettiget til fritidsbruk, som ekskluderer kommersielle, militære, beredskaps eller relaterte formål;
 • Produktet er kun underlagt garanti dersom det selges til den opprinnelige kunden innen 5 år fra produksjon;
 • Produktet kan kun registreres for utvidet garanti innen 5 år fra produksjon;
 • Denne garantien kan ikke overføres fra den opprinnelige kunden;
 • Raymarine vil avvise enhver garanti der produktet er blitt solgt på nytt, solgt via elektroniske auksjoner eller kjøpt på ulovlig vis, eller
 • Produkter som brukes til vanlige kommersielle, militære, beredskaps eller relaterte formål, er ikke gyldige for 3-års utvidet begrenset garanti.

DENNE GLOBALE GARANTIEN fra RAYMARINE KAN IKKE EKSKLUDERE ELLER BEGRENSE KUNDENS LOVFESTEDE RETTIGHETER I HENHOLD TIL GJELDENDE NASJONAL LOVGIVNING. Denne garantien er i samsvar med EU-direktivet1999/44/EC.


11. Evaluering, service og reparasjon utenfor og uten garanti

RAYMARINE kan etter eget skjønn samtykke i å evaluere for potensiell service eller reparasjon et produkt som er utenfor garanti eller ikke dekkes av garantien. Kontakt din lokale sertifiserte RAYMARINE-forhandler ved å besøke forhandlerlisten eller ved å kontakte Raymarines kundeservice for informasjon om hvordan du kan en vurdering utenfor garantien.

Hvis du må returnere produktet til RAYMARINE, må dette gjøres gjennom Raymarines kundeportal. Produkter kan først returneres når du har mottatt et varslingsnummer. Pass på å fjerne alt tilbehør og personopplysninger (som kartkort og soldeksler) fra produktet. Raymarine påtar seg intet ansvar for tapt tilbehør som returneres sammen med produktet. Sørg for at alle data (som rutepunkter) er sikkerhetskopiert. Pakk produktet godt for sending. Sammen med produktet, legges også varslingsnummeret fra Raymarines kundeportal.

Enhver tjeneste eller reparasjon utenfor garantien som utføres av RAYMARINE, leveres med ett hundre og åtti (180) dagers begrenset garanti på kun deler og arbeidskraft, som begynner fra og med datoen produktet sendes tilbake til kunden. Alle produkter som sendes til RAYMARINE for evaluering, men som returneres til kunden uten service eller reparasjon, vil bli returnert i samme tilstand som det ble mottatt, avhengig av slitasje som er nødvendig for å evaluere produktet, og vil ikke motta noen garantidekning av noe slag. Produkter som evalueres, men ikke vedlikeholdes eller repareres, må belastes for tid som kreves for å evaluere produktet som forespurt av kunden, pluss kostnaden for returforsendelse.

Alle kostnader og gebyrer ved evaluering, service eller reparasjon uten garanti er utelukkende kundens ansvar og skal betales til Raymarine på tjenestetidspunktet. Kostnadene og gebyrene som betales, avhenger av type evaluering, service eller reparasjon, og vil bli opplyst når du bestiller produktet gjennom Raymarines kundeportal.

RAYMARINE er ikke ansvarlig for produkter som mistes eller skades under forsendelse, og alle forsendelses-, forsikrings - og driftskostnadene er kundens eneansvar. RAYMARINE anbefaler på det sterkeste at du forsikrer alle produkter som returneres til RAYMARINE for service uten garanti.

Finn nærmeste Raymarine-forhandler

Søk i Raymarines globale nettverk av salgs- og serviceforhandlere her.