Automatisk kalibrering av hastighet gjennom vannet.

01 september 2023

Automatisk kalibrering av hastighet gjennom vannet.

Automatisk Hastighetkalibrering er en patentert teknikk som fjerner de vanlige feilene som oppstår i en fartsgiver.

Større nøyaktighet, høyere hastighet

Den siste oppdateringen av Raymarine's LightHouse OS for Axiom kartplottere hjelper seilere med å få så nøyaktig hastighetsdata som mulig fra sine fart gjennom vannet givere. Nøyaktig hastighet er avgjørende for å måle ytelse og beregne sann vindstyrke og sann vindvinkel. Seilere som ønsker å få mest mulig potensiale ut av riggen sin, vet at uten en nøyaktig data kan du aldri være sikker på at du oppnår båtens fulle potensialet.

Automatisk Hastighetskalibrering er en patentert kalibreringsteknikk som fjerner de vanligste feilene som oppstår i svingere med skovlhjul. Kalibreringen er innebygd i alle Axiomskjermer og er enkel å bruke.

På Axiomskjermen, Hjem... Innstillinger... Nettverk. I nettverkslisten finner du din DST-810 giver og velger Kalibrer fra popup menyen. Du kan velge mellom manuell eller automatisk kalibrering. Velg Automatisk, og du vil se en skjerm som ser slik ut.

Automatisk kalibrering av hastighet gjennom vannet.

Teknisk tips! Denne kalibreringsprosessen krever en DST810 giver i systemet med Attitude PGN aktivert via Airmar Cast appen.

Automatisk kalibrering utføres ved å seile båten over en firkantbane, fortrinnsvis i et område uten sterk eller variabel strøm. Når du får beskjed på skjermen, begynner du med å følge seilbåten 2 minutter kryss, slå og fortsetter deretter i to minutter til. Deretter faller du av og seiler i medvind i 2 minutter, før du jibber og seiler en siste etappe på 2 minutter. I løpet av denne tiden vil Axiom foreta kontinuerlige målinger fra transuder og andre sensorer om bord og behandle dem gjennom algoritmen. Axiom lagrer kalibreringen på slutten av seilingen, og du er nå klar til å seile med langt mer nøyaktig hastighet og sann vindinformasjon.

Automatisk hastighetskalibrering er kompatible med DST-810 smarte transuder. Utvidet støtte for andre giver modeller vil komme i fremtidige oppdateringer.