Retningslinjer for elektrisk og elektronisk avfall

Retningslinjer for elektrisk og elektronisk avfall


Avhending av produkter

Raymarine forplikter seg til å ta vare på miljøet, inkludert ved å følge reguleringene knyttet til gjenvinning og avhending av Raymarine-produkter.

I Europa må elektroniske enheter avhendes i samsvar med WEEE-direktivet.

Direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE) krever at elektrisk og elektronisk utstyr som inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige og utgjøre en risiko for menneskers helse og miljøet når det ikke håndteres på riktig måte, gjenvinnes.

Utstyr som er merket med symbolet med en søppelkasse med kryss over, skal ikke kastes i husholdningsavfallet.

Mange steder har lokale myndigheter opprettet innsamlingsordninger der innbyggerne kan levere elektrisk og elektronisk avfall på en miljøstasjon eller et annet innsamlingssted.

Alle lokale myndigheter må også ta imot elektriske og elektroniske husholdningsprodukter (WEEE) og små batterier gratis ved sine miljøstasjoner. Alt WEEE-avfall og alle batterier må resirkuleres individuelt. De skal aldri kastes i noen av husholdningens vanlige søppelbøtter. Sørg for alltid å resirkulerere alle gamle elektriske produkter og batterier.

Du finner mer informasjon om returpunkter for elektrisk og elektronisk avfall i ditt område i følgende tabell:

WEEE-resirkuleringsikonet
LandProgram for innsamling av WEEERegistreringsnummer for WEEEProgram for innsamling av batterierRegistreringsnummer for batteri
ATwww.araplus.at9008391688853

BEwww.recupel.be494228www.bebat.be366566
BGwww.greentech.bg2036/28.07.2017www.nordholding.bg2036/21.04.2017
CYwww.electrocyclosis.com.cy408/2017

CZwww.retela.czKH003/05-ECZwww.ecobat.cz/Ikke relevant
DEwww.earn-service.com51156649www.en.grs-batterien.de16062100
DKwww.elretur.dk0839.490.359

EEwww.elektroonikaromu.eeET-448/03-17www.elektroonikaromu.eeET-448/03-17
ESwww.raee-asimelec.es6386www.ecopilas.es1598
FIwww.elker.fi3364

FR

www.ecologic-france.com

www.eco-systemes.fr

M2565www.corepile.fr736
GRwww.electrocycle.gr6816
Afis – Ikke relevant
IEwww.weeeireland.ie2458Wwww.weeeireland.ieFLI200
ITwww.erp-recycling.org/it-itIT17030P00004403www.erp-recycling.org/it-itIT17030P00004403
LTwww.eei.lt11308739001www.gia.lt11308739001
LU

www.ecotrel.lu

www.aev.gouvernement.lu/fr

MA0888 / D18/00036https://www.ecobatterien.lu/M0812
LVwww.lze.lvEEIBEBE0839490359

MThttp://www.greenpak.com.mtWME/0009/17

NLwww.wecycle.nl6581www.stibat.nl/40725
PLwww.electro-system.plE0009822SA

PTwww.amb3e.ptPT100131www.amb3e.ptPTP10054
ROwww.ecotic.roVenterwww.ecotic.roVenter
SEwww.el-kretsen.se839490359

SIwww.zeos.siIkke relevant

SKwww.sewa.skEZ 0002960www.sewa.skIkke relevant
Storbritanniawww.wastecare.co.uk/compliance-services/weeecareWEE/ED4237XX

Produktretur for bedriftskunder

Raymarine forplikter seg til å oppfylle kravene i Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2012/19/EU av 4. juli 2012 om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE) Dette direktivet pålegger produsenter av elektrisk og elektronisk utstyr å finansiere innsamlingen av WEEE-avfall fra produkter som sendes ut på markedet. Dette bidrar til å sikre at WEEE-avfall brukes på nytt eller gjenvinnes på en trygg måte. I tråd med dette tar Raymarine imot WEEE-avfall i retur fra deg.

Elektrisk og elektronisk avfall (WEEE) tas tilbake gratis basert på prinsippet én for én, likt for likt. Brukte batterier, inkludert oppladbare batterier, tas tilbake gratis. Du er ikke forpliktet til å kjøpe noe når du returnerer gamle batterier.

Kontakt oss på +44 1329 246777 for å få mer informasjon.

Som forbruker har du også en rolle å spille for å sikre at WEEE-avfall gjenbrukes og gjenvinnes på en trygg måte. Hvis du velger å ikke returnere WEEE-avfall til oss, skal du ikke bare kaste det i søppelkassen. Produktene er merket med en søppelkasse med kryss over for å minne brukerne på at de ikke må kaste WEEE som restavfall. Du må sørge for at WEEE-avfall blir samlet inn separat og sendes til riktig behandling. WEEE inneholder farlige stoffer. Hvis det ikke blir håndtert og behandlet på en trygg måte, kan det forårsake forurensning og skade på menneskers helse.

WEEE-resirkuleringsikonet