Melding om tilbakekalling av produktene ACU-150 og ACU-400

Les mer

Type 2 hydrauliske lineære drivenheter

Hydraulisk lineært drivenhetssystem for båter med mekanisk styring på opptil 22 000 kg deplasement.

Produkt valg
Type 2 hydrauliske lineære drivenheter

T2 hydraulisk lineær drivenhet – oversikt

Hydrauliske lineære drivenheter er frittstående hydrauliske styresystemer som gjør det mulig for Evolution autopiloter å styre fartøy med stor deplasement med mekanisk styring. Hydrauliske lineære drivenheter består av en høytytende reverserende hydraulisk pumpe, hydraulikkstyring, væskereservoar og hydrauliske linjer. Systemet kommer fylt, bløtt og klart til installasjon.   

Den medfølgende hydrauliske styrespaken vil være forankret i båtens strukturelle medlemmer og festes til rorstammen via en uavhengig rorarm. Det kan være nødvendig med tilbehørsbeslag fra produsenten av styresystemet.    

Når du velger et hydraulisk lineært drivenhetssystem, kan du velge mellom 12- og 24 volts-modeller for å matche båtens elektriske system.   

Konfigurasjonen Type 2 passer for båter med opptil 22 000 kg deplasement. Alle lineære hydrauliske drivenheter krever en Evolution ACU-400-kontrollenhet.

Type 2-modeller hydrauliske lineære drivenhet

Hydrauliske lineære drivenheter for båter med opptil 22 000 kg deplasement.

12-volts, Type 2 hydraulisk lineær drivenhet for mekaniske styresystemer SKU: E12207

12-volts, Type 2 hydraulisk lineær drivenhet for mekaniske styresystemer


  • Til 12-volts DC-systemer

  • Fungerer med ACU-400

24-volts, Type 2 hydraulisk lineær drivenhet for mekaniske styresystemer SKU: E12208

24-volts, Type 2 hydraulisk lineær drivenhet for mekaniske styresystemer


  • Til 24-volts DC-systemer

Type 2 hydrauliske lineær drivenhet - ressurser

Hydraulikkvæske
Mineralbasert hydraulisk olje

Minimum ISO VG10, minimum ISO VG40

Samsvarer med
Standarder

EN60945:2002 (EMC), EN28846:1993 (tennbeskyttelse)

Generelt
Topptrykk

675 kg

Maksimalt deplasement

35 000 kg

Maksimalt slag

300 mm

Maksimalt rordreiemoment

2565 Nm (23100 pund)

Maksimalt slag

254 mm

Maksimalt deplasement

22000 kg

Maksimalt rordreiemoment

1270 Nm

Hardover til hardover-tid (+/- 35 grader, ingen last)

12 sekunder

Topptrykk

1000 kg

Hardover til hardover-tid (+/- 35 grader, ingen last)

10 sekunder

What's in the box illustration
Innholdet i esken


1

Hydrauliske lineære drivkomponenter, bestående av: hydraulikkvæskereservoar, pumpe, hydraulisk spindel

2

Rorpinneenhet, bestående av: rorpinne, R-clip, låsemutter, skive (x 2).

3

Hydraulisk monteringsskruepakke, bestående av: 4x bolter, 4x skiver, 4x låsemutre

4

Pumpemonteringsskruepakke, består av: 2x bolter, 2x skiver, 2x låsemutre

5

Dokumentasjon

6

Beholder for hydraulikkvæske