Strikeliner

Strikeliner


Høyoppløselige fiskekart

Høyoppløselige fiskekart

Raymarines kartplottere i Axiom- og Element-seriene er kompatible med elektroniske kart fra StrikeLines. StrikeLines-kart er designet for sportsfiskere og inneholder en rekke opplysninger som hjelper deg med å finne de beste fiskestedene.  

Høyoppløselige 3D-batymetriske kart gir deg detaljert oversikt over sjøbunnen og strukturer. som lokker til seg fisk. Rutepunktkart inneholder koordinatene for viktige fiskeplasser som er identifisert med sidescannende ekkolodd. Fantastiske 4K-satellittdiagrammer gir detaljer om kystområder og bakgrunnsfarvann.

Kart er tilgjengelige for populære båt- og fiskeområder langs den amerikanske øst-, golf- og vestkyst, Hawaii og den vestlige delen av Bahamas. Les mer og se alle alternativene via lenken nedenfor.

Besøk StrikeLines