Policy för avfall från elektriska eller elektroniska produkter

Policy för avfall från elektriska eller elektroniska produkter


Bortskaffande av produkter

Raymarine har åtagit sig att uppfylla sina skyldigheter gentemot miljön, inklusive bestämmelserna om återvinning och bortskaffande av Raymarine-produkter.

I Europa måste elektronisk utrustning bortskaffas i enlighet med WEEE-direktivet.

WEEE-direktivet kräver återvinning av elektriska och elektroniska produkter som innehåller material, komponenter och substanser som kan vara farliga och utgöra en risk för människors hälsa och miljön om de inte hanteras korrekt.

Utrustning som är märkt med symbolen med en överkryssad soptunna ska inte kasseras som osorterat hushållsavfall.

Lokala myndigheter i många regioner har upprättat insamlingssystem så att invånarna kan lämna in elektriskt och elektroniskt avfall till en återvinningsstation eller annat insamlingsställe.

Lokala myndigheter måste också avgiftsfritt ta emot hushållsavfall från elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) och små batterier vid sina återvinningsanläggningar. Avfall från elektriska eller elektroniska produkter och förbrukade batterier måste återvinnas och får inte placeras i något av kärlen för hushållsavfall. Se till att du alltid återvinner alla dina gamla elektriska produkter och batterier.

Mer information om lämpliga insamlingsställen för elektriskt och elektroniskt avfall i din region finns i följande tabell:

Symbol för återvinning av avfall som innehåller elektriska eller elektroniska produkter
LandSystem för insamling av avfall från elektriska eller elektroniska produkterRegistreringsnummer för avfall från elektriska eller elektroniska produkterSchema för batteriupphämtningBatteriets registreringsnummer
ATwww.araplus.at9008391688853

BEwww.recupel.be494228www.bebat.be366566
BGwww.greentech.bg2036/28.07.2017www.nordholding.bg2036/21.04.2017
CYwww.electrocyclosis.com.cy408/2017

CZwww.retela.czKH003/05-ECZwww.ecobat.cz/Ej tillämpligt
DEwww.earn-service.com51156649www.en.grs-batterien.de16062100
DKwww.elretur.dk0839.490.359

EEwww.elektroonikaromu.eeET-448/03-17www.elektroonikaromu.eeET-448/03-17
ESwww.raee-asimelec.es6386www.ecopilas.es1598
FIwww.elker.fi3364

FR

www.ecologic-france.com

www.eco-systemes.fr

M2565www.corepile.fr736
GRwww.electrocycle.gr6816
Afis – Ej tillämpligt
IEwww.weeeireland.ie2458Wwww.weeeireland.ieFLI200
ITwww.erp-recycling.org/it-itIT17030P00004403www.erp-recycling.org/it-itIT17030P00004403
LTwww.eei.lt11308739001www.gia.lt11308739001
LU

www.ecotrel.lu

www.aev.gouvernement.lu/fr

MA0888 / D18/00036https://www.ecobatterien.lu/M0812
LVwww.lze.lvEEIBEBE0839490359

MThttp://www.greenpak.com.mtWME/0009/17

NLwww.wecycle.nl6581www.stibat.nl/40725
PLwww.electro-system.plE0009822SA

PTwww.amb3e.ptPT100131www.amb3e.ptPTP10054
ROwww.ecotic.roVäntandewww.ecotic.roVäntande
SEwww.el-kretsen.se839490359

SIwww.zeos.siEj tillämpligt

SKwww.sewa.skEZ 0002960www.sewa.skEj tillämpligt
UKwww.wastecare.co.uk/compliance-services/weeecareWEE/ED4237XX

Återtagande av produkter för företagskunder

Raymarine har åtagit sig att uppfylla kraven i EU:s förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter från 2014. Enligt dessa förordningar ska tillverkare av elektrisk och elektronisk utrustning finansiera återtagande av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter från produkter som finns på marknaden. Detta bidrar till att säkerställa att avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter återanvänds eller återvinns på ett säkert sätt. I enlighet med detta åtagande tar Raymarine tillbaka avfall från elektriska eller elektroniska produkter från dig.

Avfall som från elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) tas tillbaka kostnadsfritt på en likvärdig basis. Förbrukade batterier inklusive uppladdningsbara batterier tas tillbaka kostnadsfritt. Du är inte skyldig att göra några inköp när du returnerar gamla batterier.

Kontakta oss för mer information på +44 1329 246777

Som konsument har du också en roll att spela när det gäller att se till att avfall från elektriska eller elektroniska produkter återanvänds och återvinns på ett säkert sätt. Om du väljer att inte returnera avfall från elektriska eller elektroniska produkter till oss ska du inte kassera det i soptunnan. Den överkorsade soptunnan på produkten påminner användare om att inte slänga avfall från elektriska eller elektroniska produkter i soptunnan. Du bör se till att avfall från elektriska eller elektroniska produkter samlas in separat och skickas för korrekt bearbetning. Avfall från elektriska eller elektroniska produkter innehåller farliga ämnen och om det inte hanteras och bearbetas säkert kan det orsaka föroreningar och skada människors hälsa.

Symbol för återvinning av avfall som innehåller elektriska eller elektroniska produkter

Registrera mig

Håll dig uppdaterad med Raymarines senaste produkter, nyheter och evenemang.