Raymarinen maailmanlaajuinen rajoitettu takuusopimus

Raymarinen maailmanlaajuinen rajoitettu takuusopimus

Raymarinen kansainvälinen rajoitettu takuu on voimassa ehtojen mukaisille tuotteille, jotka on ostettu 1. heinäkuuta 2017 tai sen jälkeen.

1. Raymarinen maailmanlaajuisen rajoitetun takuun kuvaus

Raymarinen kansainvälinen rajoitettu takuu on voimassa ehtojen mukaisille tuotteille, jotka on ostettu 1. heinäkuuta 2017 tai sen jälkeen. Raymarine UK Ltd. ja sen kumppanit ("RAYMARINE") takaavat, että RAYMARINE-tuotteet, jotka on ostettu suoraan RAYMARINElta tai valtuutetulta RAYMARINE-jälleenmyyjältä (etsi jälleenmyyjiä jälleenmyyjän paikannussovelluksesta ja ota yhteys paikalliseen valtuutettuun RAYMARINE-jälleenmyyjääsi) tai asennettu uuteen alukseen valtuutetun veneenrakentajan toimesta, joka tunnetaan nimellä alkuperäinen laitevalmistaja (OEM) ("tuotteet"), eivät sisällä materiaali- tai valmistusvikoja;

(i) Dragonfly-tuotteet yhdeksi (1) vuodeksi ("Dragonflyn rajoitetun takuun kesto") ja
(ii) vakiotuotteet kahdeksi (2) vuodeksi ("rajoitetun vakiotakuun kesto")

(a) tuotteiden ensimmäisestä ostopäivästä; tai (b) jos valtuutettu OEM on asentanut tuotteet uuteen alukseen, otetaan huomioon ensimmäinen toimituspäivä ("ostopäivä"), jolloin alus toimitettiin ensimmäiselle asiakkaalle ("alkuperäinen asiakas").

Tämä RAYMARINEn kansainvälinen rajoitettu takuu syrjäyttää ja korvaa kaikki aiemmat RAYMARINEn takuukäytännöt, -menetelmät ja -yhtymäkohdat.

Lukuun ottamatta Dragonfly-tuotteita, takuun korvaamia tuotteita, kunnostettuja tuotteita sekä kaupallisiin, sotilaallisiin, vieranomais- tai niihin liittyviin tarkoituksiin käytettyjä tuotteita, kun rekisteröit uuden tuotteesi RAYMARINEen, voit päivittää 2 vuoden standardin rajoitetun takuun 3-vuotiseksi laajennetuksi rajoitetuksi takuuksi ilman lisäkuluja.

Joissakin maissa ja suurimmalle osalle tuotteista RAYMARINE tarjoaa myös takuuvaihtopalvelun ja On-Board-takuun. Kun nämä palvelut ovat saatavilla, ne auttavat minimoimaan sellaisten tuotteiden käytön keskeytysaikaa, jotka tarvitsevat takuun alaista korjausta.

Ostotodistusasiakirjasi on tärkeä. Säilytä se turvallisessa paikassa. Jos tarvitset takuupalvelua, sinulta pyydetään ostotodistusta.

RAYMARINE-tuotteet eivät korvaa itsenäisen harkintakyvyn ja taitojen käyttöä, joita tarvitaan minkä tahansa aluksen turvalliseen ja tehokkaaseen ohjaamiseen tai minkä tahansa merellä tapahtuvan toiminnan suorittamiseen.


2. Ilmoitus maailmanlaajuisesta rajoitetusta takuusta

MAAILMANLAAJUISEN RAJOITETUN TAKUUN RAJOITETUT TAKUUT JA KORVAUSKEINOT SULKEVAT POIS JA KORVAAVAT KAIKKI MUUT ILMOITETUT TAI OLETETUT TAI LAKISÄÄTEISET TAKUUT, MUKAAN LUKIEN KAIKKI MYYNTIKELPOISUUTTA TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA KOSKEVAT VASTUUT, RIIPPUMATTA SIITÄ, OVATKO NE LAKISÄÄTEISIÄ. TÄMÄ TAKUU ANTAA OMISTAJALLE MÄÄRÄTTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA SAATTAVAT VAIHDELLA ERI LAINSÄÄDÄNTÖALUEILLA.

RAYMARINE UK LTD. TAI SEN TYTÄRYHTIÖT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA RIIPPUMATTA SIITÄ, AIHEUTUIVATKO NE TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI VÄÄRINKÄYTÖSTÄ, KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ SITÄ, EPÄASIANMUKAISESTA LUOTTAMISESTA TUOTTEESEEN TAI TUOTTEEN VIOISTA. JOILLAKIN LAINSÄÄDÄNTÖALUEILLA SATUNNAISTEN TAI SEURAAMUKSELLISTEN VAHINKOJEN POISSULKEMISTA EI SALLITA, JOTEN EDELLÄ MAINITTU RAJOITUS EI VÄLTTÄMÄTTÄ PÄDE KOHDALLASI.

MAAILMANLAAJUINEN RAJOITETTU TAKUU EI VAIKUTA ASIAKKAAN JÄLLEENMYYJÄN KANSSA KÄYTÄVIÄ KIISTOJA KOSKEVIIN MYYNTI/OSTOSOPIMUKSEN NOJALLA ASIAKKAALLE KUULUVIIN OIKEUKSIIN.

RAYMARINE PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN YKSINOMAAN OMAN HARKINTANSA MUKAAN KORJATA TAI VAIHTAA TUOTTEEN, MIKÄ ON ASIAKKAAN AINOA JA YKSINOMAINEN TAKUURIKKOMUKSEN KORVAUSKEINO, ELLEI SOVELLETTAVA LAKI TOISIN MÄÄRÄÄ.

TAKUUN MUKAISESTI KORJATULLE TAI VAIHDETULLE TUOTTEELLE MYÖNNETÄÄN TAKUU VAIN ALKUPERÄISEN RAJOITETUN DRAGONFLY-, VAKIO- TAI JATKOTAKUUN JÄLJELLÄ OLEVALLE TAKUUAJALLE.


3. 1 vuoden Dragonflyn rajoitettu takuu

Maailmanlaajuisen rajoitetun takuun ehtojen, rajoitusten ja poikkeusten mukaisesti kaikille Dragonfly-tuotteille (mukaan lukien Wi-FISH) taataan, että niissä ei ole materiaali- tai valmistusvikoja yhden (1) vuoden kuluessa siitä päivästä, jona alkuperäinen asiakas osti tuotteen ("Dragonflyn rajoitetun takuun kesto"). Tänä aikana ja alkuperäiselle asiakkaalle RAYMARINE korjaa tai vaihtaa oman päätöksensä mukaan osat, jotka rikkoutuvat normaalissa käytössä.

Dragonfly-tuotteilla on takuu vain vapaa-ajan käyttöön, mikä sulkee pois kaupalliset, sotilaalliset, lainvalvonta- ja niihin liittyvät tarkoitukset.

Jos Dragonflyn rajoitettu takuu koskee sinua, RAYMARINE ei veloita takuukorjauksista tai vaihdoista osia tai työtä. Takuutuotteen kuljettamisesta Raymarinelle korjausta tai vaihtamista varten aiheutuvat kustannukset ovat kuitenkin sinun vastuullasi, eikä Raymarine kata niitä.


4. 2 vuoden rajoitettu vakiotakuu

Maailmanlaajuisen rajoitetun takuun ehtojen, rajoitusten ja poikkeusten mukaisesti kaikille RAYMARINE-tuotteille taataan, että niissä ei ole materiaali- tai valmistusvikoja kahden (2) vuoden kuluessa siitä päivästä, jona alkuperäinen asiakas osti tuotteen ("rajoitetun vakiotakuun kesto"). Tänä aikana ja alkuperäiselle asiakkaalle RAYMARINE korjaa tai vaihtaa oman päätöksensä mukaan osat, jotka rikkoutuvat normaalissa käytössä.

Jos rajoitettu vakiotakuu koskee sinua, RAYMARINE ei veloita takuukorjauksista tai vaihdoista osia tai työtä. Takuutuotteen kuljettamisesta Raymarinelle korjausta tai vaihtamista varten aiheutuvat kustannukset ovat kuitenkin sinun vastuullasi, eikä Raymarine kata niitä.

Joillakin asiakkailla voi olla mahdollisuus ostaa kunnostettu Raymarine-tuote uuden tuotteen sijaan, yleensä alennettuun hintaan. Kunnostettu Raymarine-tuote on tuote, jonka Raymarine on korjannut tai rakentanut uudelleen ja testannut täysin varmistaakseen, että se täyttää kaikki tuotteen suorituskykyvaatimukset. Kunnostetussa Raymarine-tuotteessa voi olla havaittavissa kosmeettisia virheitä, mutta tällaiset virheet eivät millään tavalla vaikuta tuotteen suorituskykyyn.

Tämä 2 vuoden rajoitettu vakiotakuu koskee sekä uusia että kunnostettuja Raymarine-tuotteita, paitsi että havaitut kosmeettiset virheet, jotka eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn kunnostetussa tuotteessa, jonka asiakas päättää ostaa, jätetään nimenomaisesti takuun ulkopuolelle.


5. 3 vuoden laajennettu rajoitettu takuu

Kansainvälisen rajoitetun takuun ehtojen, rajoitusten ja poikkeusten mukaisesti ja poislukien Dragonfly-tuotteet, takuuvaihtotuotteet, kunnostetut tuotteet ja tuotteet, joita käytetään säännöllisiin kaupallisiin, sotilaallisiin, lainvalvonta- tai niihin liittyviin tarkoituksiin, kaikkien uusien tuotteiden, jotka rekisteröidään Raymarinella yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa siitä, kun alkuperäinen asiakas ostaa tuotteen ensimmäisen kerran, taataan olevan ilman materiaali- ja valmistusvikoja kolmen (3) vuoden ajan siitä, kun alkuperäinen asiakas osti tuotteen ("pidennetty rajoitettu takuuaika"). Tänä aikana ja alkuperäiselle asiakkaalle RAYMARINE korjaa tai vaihtaa oman päätöksensä mukaan tuotteen osat, jotka rikkoutuvat normaalissa käytössä. Kun tuote on rekisteröity, 3 vuoden laajennettu rajoitettu takuu korvaa 2 vuoden rajoitetun vakiotakuun.

Jos laajennettu rajoitettu takuu koskee sinua, RAYMARINE ei veloita takuukorjauksista tai vaihdoista osia tai työtä. Takuutuotteen kuljettamisesta Raymarinelle korjausta tai vaihtamista varten aiheutuvat kustannukset ovat kuitenkin sinun vastuullasi, eikä Raymarine kata niitä.

Dragonfly-tuotteet, jotka kuuluvat Raymarinen 1 vuoden Dragonflyn rajoitetun takuun piiriin (katso osio 3, "1 vuoden rajoitettu Dragonfly-takuu"), kunnostetut tuotteet, jotka kuuluvat Raymarinen 2 vuoden rajoitetun vakiotakuun piiriin (katso osio 4, "2 vuoden rajoitettu vakiotakuu") ja takuuvaihtotuote (katso osio 7, "Dragonflyn, vakio- ja laajennetun rajoitetun takuun palautus-, korjaus- ja vaihtomenettelyt") eivät ole oikeutettuja 3 vuoden laajennetun rajoitetun takuun päivitykseen.


6. Tuotteen rekisteröinti Raymarinella

Rekisteröimällä tuotteesi RAYMARINELLA saat tärkeitä tuoteilmoituksia, päivityksiä ja muita tietoja, joiden tarkoitus on parantaa tuotteen käyttöä ja tarjoamaa nautintoa. Lisäksi, lukuun ottamatta Dragonfly-tuotteita, takuuvaihtotuotteita, kunnostettuja tuotteita sekä kaupallisiin, sotilaallisiin, lainvalvonta- tai niihin liittyviin tarkoituksiin käytettyjä tuotteita, jos rekisteröit tuotteesi RAYMARINELLA, 2 vuoden rajoitettu vakiotakuu päivitetään 3 vuoden laajennetuksi rajoitetuksi takuuksi ilman lisäkuluja. Pätevöityäkseen 3 vuoden rajoitetun takuun päivitykseen tuote on rekisteröitävä yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa siitä, kun alkuperäinen asiakas ostaa tuotteen ensimmäisen kerran.

Tuotteen rekisteröintiasiakirjasi on tärkeä. Jos voit saada 3 vuoden laajennetun rajoitetun takuun ja tarvitset takuupalvelua, tarvitset ostotodistuksesi ja tuoterekisteröitymisen.


7. Menettelyt Dragonfly-, vakio- ja laajennetun rajoitetun takuun korjauksille ja vaihdoille

Voimassa olevan Dragonflyn rajoitetun takuuajan, rajoitetun vakiotakuuajan tai laajennetun rajoitetun vakiotakuuajan aikana Raymarinella on oikeus korjata tai vaihtaa takuutuote oman harkintansa mukaan. Kaikille tuotteille, jotka korjataan tai vaihdetaan takuun puitteissa, myönnetään vain takuu alkuperäisen Dragonflyn rajoitetun takuuajan, rajoitetun vakiotakuuajan tai laajennetun rajoitetun takuuajan jäljellä olevaksi ajaksi. Tietyt tuotteet voivat myös olla oikeutettuja Raymarinen onboard-takuupalveluun ilman lisäkuluja rajoitetun vakiotakuuajan tai laajennetun rajoitetun takuuajan aikana (katso osio 8, "Onboard-takuu").

7.1 Takuukorjaus

Jos haluat täydet tiedot tuotteen vianmäärityksestä ennen sen takuupalautusta ja lisätietoja siitä, miten ja minne tuote palautetaan, jos takuukorjausta tarvitaan, suosittelemme ottamaan yhteyttä paikalliseen Raymarine-jälleenmyyjään käyttämällä jälleenmyyjän paikannussovellusta.

Jos sinun on palautettava tuotteesi RAYMARINELLE, sen on tapahduttava Raymarinen asiakasportaalin kautta, joka on osoitteessa raymarine.com/CustomerRepair. Tuotteet on palautettava vasta, kun olet saanut ilmoitusnumeron. Muista poistaa tuotteesta kaikki lisävarusteet ja henkilötiedot (kuten karttakortit ja aurinkosuojat). Raymarine ei ole vastuussa kadonneista tuotteesi mukana palautetuista lisävarusteista. Varmista, että kaikki tiedot (kuten reittipisteet) on varmuuskopioitu. Pakkaa tuote turvallisesti toimitusta varten ja sisällytä pakkauksen sisälle seuraavat palautettavan tuotteen lisäksi:

(i) Raymarinen asiakasportaalin ilmoitusnumero; ja
(ii) pätevä ostotodistus, joka sisältää ostopäivän ja -piakan sekä tuotteen sarjanumeron; ja
(iii) kopio tuotteen rekisteröinnistä, jos täytät 3 vuoden rajoitetun takuun ehdot.

Raymarine ei ole vastuussa tuotteista, jotka katoavat tai vahingoittuvat kuljetuksen aikana, ja kaikki lähetys-, vakuutus- ja tullikulut ovat asiakkaan yksinomaisella vastuulla. Raymarine suosittelee, että vakuutat asianmukaisesti kaikki tuotteet, jotka palautetaan Raymarinelle takuupalvelua varten.

7.2 Takuuvaihto

Raymarinen takuuvaihtopalvelu on saatavilla vain sertifioidun Raymarine-jälleenmyyjän kautta. Etsi paikallinen sertifioitu RAYMARINE-jälleenmyyjä osoitteesta raymarine.eu/DealerLocator ja ota häneen yhteyttä. Takuuvaihto ei ole käytettävissä kaikissa maissa, ja kaikki tuotteet eivät ole oikeutettuja takuun vaihtoon.

Voimassa olevan Dragonflyn rajoitetun takuuajan, rajoitetun vakiotakuuajan tai laajennetun rajoitetun takuuajan sisällä Raymarinen takuuvaihtopalvelu voi olla käytettävissäsi, jolloin saat takuuvaihtotuotteen RAYMARINELTA ennen kuin RAYMARINE-jälleenmyyjä palauttaa takuutuotteen RAYMARINELLE. Jotta voit saada takuuvaihtopalvelua, sinun on toimitettava sertifioidulle Raymarine-jälleenmyyjälle seuraavat:

(i) pätevä ostotodistus, joka sisältää ostopäivän ja -piakan sekä tuotteen sarjanumeron; ja
(ii) kopio tuotteen rekisteröinnistä, jos täytät 3 vuoden rajoitetun takuun ehdot.

Takuuvaihtotuote saa alkuperäisen tuotteen takuusta jäljellä olevan ajan, ja se saa takuun vain Dragonflyn rajoitetusta takuuajasta, rajoitetusta vakiotakuuajasta tai laajennetusta rajoitetusta takuuajasta jäljellä olevan ajan ajaksi.


8. Onboard-korjauspalvelu

Onboard-takuu on kätevä tapa korjauttaa tai vaihdattaa RayMARINE-tuote sertifioidulla RAYMARINE-jälleenmyyjällä tarvitsematta ensin irrottaa tuotetta aluksesta.

8.1 Takuun alaiset tuotteet, jotka ovat oikeutettuja onboard-takuuseen

Dragonfly-tuotteita, langattomia mittarinäyttöjä ja kämmentuotteita lukuunottamatta kaikki Raymarinen valtuuttamat alkuperäisen laitevalmistajan asentamat tuotteet ja sertifioidun Raymarine-jälleenmyyjän asentamat ja rekisteröimät tuotteet ovat oikeutettuja onboard-takuuseen ilman lisämaksua normaalin rajoitetun takuuajan tai sinuun soveltuvan laajennetun rajoitetun takuuajan aikana kohdan 8.2. ehtojen, rajoitusten ja tämän Raymarinen maailmanlaajuisen rajoitetun takuun puitteissa.

8.2 Ehdot täyttävän tuotteen pätevöittäminen onboard-takuulle

Seuraavat ehdot, rajoitukset ja poikkeukset edellyttävät, että ehdot täyttävä tuote saa onboard-takuun lisä maksutta:

(i) ehdot täyttävä tuote on asennettava alukseen, joka sijaitsee kahden (2) tunnin edestakaisen automatkan päässä sertifioidusta RAYMARINE-jälleenmyystä;
(ii) on varmistettava, että hyväksytty tuote on sertifioidun Raymarine-jälleenmyyjän tai valvuutetun alkuperäisen laitevalmistajan asentama; ja
(iii) kyseisen tuotteen on oltava ostettu ja asennettu samalle Raymarinen maantieteelliselle alueelle. RAYay MARINEN kolme maantieteellistä aluetta ovat:

(1) Yhdysvallat (Kanada, Yhdysvallat, Karibia, Keski-Amerikka ja Etelä-Amerikka)

(2) EMEA (Eurooppa/Lähi-itä/Afrikka, johon Yhdistynyt kuningaskunta ja EU kuuluvat)

(3) APAC ("Aasian ja Tyynenmeren alue”, johon kuuluvat Australia ja Uusi-Seelanti).

Dragonfly-tuotteet, langattomat mittarinäytöt ja käsikäyttöiset tuotteet eivät kuulu onboard-takuun piiriin.


9. Onboard-korjauspalvelun hankintamenettelyt

Jos haluat tiedustella Raymarinen onboard-takuun saamisesta, ota yhteys paikalliseen RAYMARINE-jälleenmyyjään käyttämällä jälleenmyyjän paikannussovellusta.

Jos sinulla on tuote, joka täyttää onboard-takuun ehdot, jotta voit saada onboard-palvelun ilman lisä maksua, sinun on toimitettava sertifioidulle Raymarine-jälleenmyyjälle seuraavat tiedot ennen palvelun aloittamista:

 1. Pätevä ostotosite, joka vahvistaa seuraavat:
  (i) ostopäivämäärä
  ; (ii) sen valtuutetun Raymarine-jälleenmyyjän tai valtuutetun alkuperäisen laitevalmistajan nimi ja sijainti, jolta ostit tuotteen;
  (iii) tuotteen sarja numero;
 2. Pätevä todiste sertifioidun Raymarine-jälleenmyyjän tai valtuutetun alkuperäisen laitevalmistajan asennuksesta samalle Raymarinen maantieteelliselle alueelle, jolta tuote on ostettu.


10. TÄRKEÄT MAAILMANLAAJUISEN RAJOITETUN TAKUUN EHDOT JA POIKKEUKSET

Kaikille tuotteille, jotka korjataan tai vaihdetaan takuun puitteissa, myönnetään vain takuu alkuperäisen Dragonflyn rajoitetun takuuajan, rajoitetun vakiotakuuajan tai laajennetun rajoitetun takuuajan jäljellä olevaksi ajaksi.

RAUMARINEN KANSAINVÄLISESSÄ RAJOITETUSSA TAKUUSSA LUETELTUJEN KAIKKIEN MUIDEN EHTOJEN, RAJOITUSTEN JA POIKKEUKSIEN LISÄKSI RAYMARINE EI OLE VASTUUSSA SEURAAVISTA, EIKÄ TAKUU KATA NIITÄ:

 • Rikkoutumiset ja viat, jotka johtuvat onnettomuudesta, väärinkäytöstä, virheellisestä käytöstä, painepesusta, kuljetusvauriosta, muunnoksista, korroosiosta, virheellisestä ja/tai luvattomasta korjauksesta, virheellisestä sijoituksesta tai asennuksesta (riippumatta siitä, tapahtuuko se valtuutetun Raymarine-jälleenmyyjän toimesta) tai tuotteen käyttötietojen tai ohjeiden noudattamatta jättämisestä;
 • Tuote, jota käytetään muihin tarkoituksiin kuin merenkulkuun tai meriympäristön ulkopuolella;
 • Tuotteet, joiden sarjanumero on muutettu, tummennettu tai puuttuu;
 • Rikkoutumiset tai viat kolmannen osapuolen ohjelmistoissa tai palveluissa, jotka toimitetaan tuotteen kanssa tai joita voidaan käyttää tuotteen välityksellä;
 • Vika tuotteessa, jota ei myydä Raymarine-tuotemerkillä (joka kuuluu valmistajansa takuun piiriin);
 • Rutiinihuolto ja tarkistukset, ohjelmistonkorjaukset tai päivitykset, kohdistus/kalibrointi, merikokeet tai käyttöönotto, ellei kohdistettavan alueen osien vaihto sitä edellytä;
 • Kulutettaviksi tai vaihdettaviksi tarkoitettujen tuotteiden korjaus tai vaihto, mukaan lukien (rajoituksetta) sulakkeet, akut, vetohihnat, tutkan rajoittimen diodit, magnetronit, kiinni napsautettavat siipipyörän telineet, siipipyörän laakerit ja siipipyörän akselit;
 • Dragonfly-tuotteiden, langattomien mittarinäyttöjen ja kämmentuotteiden, lukuun ottamatta kohdassa 8.2. tarkoitettuja tuotteita tai aluksella olevia tuotteita, joka on yli kahden (2) tunnin edestakaisen automatkan päässä sertifioidusta RAYMARINE-jälleenmyyjästä;
 • Tuotteeseen tallennettujen henkilötietojen palautus tai korvaaminen;
 • Kaikki tuotteen vaihtoon liittyvät kustannukset, mukaan lukien (rajoituksetta) verot, matkustaminen ja kuljetus, tuotteen irrottaminen tai uudelleenasennus (mukaan lukien muun muassa muuntimen irrottamis- ja uudelleenasennuskustannukset, majoitus ja elintarvikkeet, tulli ja muut kustannukset, jotka liittyvät tuotteen vaihtamiseen, jotka kaikki ovat asiakkaan vastuulla;
 • Yli- tai lisätyö tavanomaisen työajan ulkopuolella;
 • Materiaali-, väri- tai kokoerot todellisten tuotteiden ja tuotteiden kuvien tai kuvausten välillä tuotemainonnassa, kirjallisuudessa tai Internetissä;
 • Tuotteen virheellisestä asentamisesta, kytkemisestä tai käytöstä muille laitteille, järjestelmille tai osille aiheutuvat vahingot;
 • Kosmeettiset virheet, mukaan lukien kunnostettujen tuotteiden naarmut ja kolhut tai takuuvaihtotuotteet;
 • Dragonfly-tuotteilla on takuu vain vapaa-ajan käyttöön, mikä sulkee pois kaupalliset, sotilaalliset, lainvalvonta- ja niihin liittyvät tarkoitukset;
 • Tuotteella on takuu vain, jos se myydään alkuperäiselle asiakkaalle 5 vuoden sisällä sen valmistuksesta;
 • Tuotteelle voidaan rekisteröidä laajennettu takuu vain 5 vuoden kuluessa valmistuksesta;
 • Tätä takuuta ei voi siirtää alkuperäiseltä asiakkaalta;
 • Raymarine kieltää takuun, jos tuote on jälleenmyyty, myyty verkkohuutokaupoissa tai hankittu epäilyttävästi; tai
 • Tavanomaisiin kaupallisiin, sotilaallisiin, lainvalvonta- tai vastaaviin tarkoituksiin käytetyt tuotteet eivät ole oikeutettuja 3 vuoden laajennettuun rajoitettuun takuuseen.

TÄMÄ RAYMARINEN KANSAINVÄLINEN RAJOITETTU TAKUU EI SULJE POIS TAI RAJOITA ASIAKKAAN MAAN SOVELTUVIEN LAKIEN MUKAISIA OIKEUKSIA. TÄMÄ TAKUU ON EU-DIREKTIIVIN 1999/44/EY MUKAINEN.


11. Takuun jälkeinen ja takuun ulkopuolinen arviointi, huolto ja korjaus

Raymarine voi oman harkintansa mukaan hyväksyä sellaisen tuotteen mahdollisen huollon tai korjauksen, jonka takuu on päättynyt tai jota takuu ei kata. Jos haluat lisätietoja takuun jälkeisen tai takuun ulkopuolisen huollon tai korjauksen hankkimisesta, ota yhteys paikalliseen RAYMARINE-jälleenmyyjään käymällä jälleenmyyjän paikannussovelluksessa tai ottamalla yhteyttä Raymarinen asiakaspalveluun.

Jos sinun on palautettava tuotteesi RAYMARINELLE, sen on tapahduttava Raymarinen asiakasportaalin kautta. Tuotteet on palautettava vasta, kun olet saanut ilmoitusnumeron. Muista poistaa tuotteesta kaikki lisävarusteet ja henkilötiedot (kuten karttakortit ja aurinkosuojat). Raymarine ei ole vastuussa kadonneista tuotteesi mukana palautetuista lisävarusteista. Varmista, että kaikki tiedot (kuten reittipisteet) on varmuuskopioitu. Pakkaa tuote turvallisesti toimitusta varten ja sisällytä pakkaukseen palautettavan tuotteen lisäksi Raymarinen asiakasportaalin ilmoitusnumero.

RAYMARINEN suorittaman takuun jälkeisen tai takuun ulkopuolisen palvelun tai korjauksen mukana toimitetaan sadankahdeksankymmenen (180) päivän rajoitettu takuu, joka kattaa vain osat ja työn ja joka alkaa siitä päivästä, jona Raymarine lähettää tuotteen takaisin asiakkaalle. Kaikki Raymarinelle arvioitavaksi lähetetyt tuotteet, jotka palautetaan asiakkaalle ilman, että niitä on huollettu tai korjattu, palautetaan samassa kunnossa kuin ne on vastaanotettu, mutta niissä saattaa ilmetä tuotteen arvioinnista johtuvaa kulumista, eikä niille myönnetä minkäänlaista takuuta. Tuotteista, jotka on arvioitu mutta joita ei ole huollettu tai korjattu, veloitetaan maksu siitä ajasta, joka tarvitaan tuotteen arvioimiseen asiakkaan pyynnöstä, sekä palautuslähetyksen kustannukset.

Kaikki takuun jälkeisen tai takuun ulkopuolisen arvioinnin, huollon tai korjauksen kustannukset ja maksut ovat yksinomaan asiakkaan vastuulla, ja ne on maksettava Raymarinelle huoltohetkellä. Maksettavat kulut ja maksut riippuvat arvioinnin, palvelun tai korjauksen tyypistä, ja ne ilmoitetaan, kun tuote varataan Raymarinen asiakasportaalin kautta.

Raymarine ei ole vastuussa tuotteista, jotka katoavat tai vahingoittuvat kuljetuksen aikana, ja kaikki lähetys-, vakuutus- ja tullikulut ovat asiakkaan yksinomaisella vastuulla. Raymarine suosittelee, että kaikki tuotteet, jotka palautetaan Raymarinelle takuun ulkopuolista palvelua varten, vakuutetaan asianmukaisesti.

Etsi lähin Raymarine-jälleenmyyjä

Hae Raymarinen maailmanlaajuisesta myynti- ja huoltojälleenmyyjäverkostosta täältä.