Välkommen ombord på vår hållbara resa

Välkommen ombord på vår hållbara resa

Vi arbetar för hållbarhet och för att säkerställa att vi bidrar till att skydda miljön för framtida generationer.

Att bevara vår framtid

Som pionjärer inom marinelektronik har vi påbörjat en resa mot en mer hållbar framtid. Vi vet att verklig hållbarhet är mer än bara ord – det kräver orubbligt engagemang, fokus och transparens. 

Med över 80 år av innovation bakom oss förstår vi den avgörande betydelsen av att bevara den marina miljön för kommande generationer. För att säkerställa att vi når detta mål håller vi på att ta fram en färdplan fram till 2030 med tydliga mål. Vi är fast beslutna att vidta konkreta åtgärder för hållbarhet och fokuserar på att identifiera viktiga områden för positiv förändring snarare än att bara ge löften.


Vår väg mot hållbarhet

I hjärtat av vårt uppdrag ligger ett engagemang för att ta ansvar. Vi lovar att hålla oss ansvariga gentemot det marina samhället och vår resa kommer att vägledas av tre kärnvärden: att bevara det marina livet, tillgång för alla och innovation för framtiden.

Kartläggning av vår kurs mot 2030

Vår resa mot en mer hållbar framtid är inte en engångsinsats utan ett fortlöpande åtagande som kommer att genomsyra alla aspekter av vår verksamhet. Vi vet att om vi ska kunna hålla vad vi lovar måste vi vara fokuserade och transparenta. 

Att kommunicera våra framsteg, utmaningar och ambitioner och att hålla oss själva ansvariga kommer att spela en viktig roll för att se till att vi lyckas med våra mål.

Tillsammans med den breda båtgemenskapen och våra kunder kommer vi att fortsätta att förnya oss, samarbeta och utmana gränserna för att säkerställa att våra hav förblir levande och motståndskraftiga för kommande generationer.

Vad är Ecovadis?

Vad är Ecovadis?

EcoVadis är en globalt erkänd utvärderingsplattform som bedömer företags hållbarhet utifrån fyra nyckelkategorier: miljöpåverkan, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, etik och upphandlingspraxis.

EcoVadis erbjuder en samarbetsplattform där företag kan bedöma, övervaka och förbättra sin hållbarhetsprestanda. Genom att använda detta kan Raymarine driva kontinuerlig förbättring av vårt hållbarhetsarbete och säkerställa transparens och ansvarsskyldighet i vår verksamhet.

Hur ser våra framsteg ut?

Även om det fortfarande finns mycket kvar att göra är vi stolta över de milstolpar vi redan har uppnått. Här är bara några exempel.

 • Vårt engagemang har uppmärksammats med den prestigefyllda Ecovadis Silver-ackrediteringen, vilket placerar oss i topp 15 % av miljövänliga företag.
 • Genom samordnad insats minskade vi koldioxidutsläppen i Scope 1 och 2* med imponerande 38 % under 2022 jämfört med vår utgångspunkt från 20191
 • Vi har påbörjat övergången till förnybar energi genom att installera solpaneler på vårt huvudkontor i Storbritannien, vilket beräknas minska våra utsläpp med ytterligare 35 ton koldioxidekvivalenter per år.
 • Plastfria förpackningar är nu standard på alla våra nya produkter, vilket förhindrar 20 ton (30 000 bitar) plastavfall varje år. Vi ser även över alla befintliga förpackningslösningar för att anpassa dem också1.
 • Genom att överföra våra produkthandböcker till digitala format sparar vi över 250 träd per år, med prognoser som indikerar besparingar på över 700 träd per år när implementeringen är helt genomförd1.
 • Vi har också gjort stora framsteg när det gäller att minska pappersförbrukningen genom att avsevärt minska antalet tryckta produktbroschyrer, vilket sparar cirka 1,5 miljoner pappersark per år1.

* Scope 1: Direkta utsläpp från ägda eller direkt kontrollerade källor. Scope 2: Indirekta utsläpp från produktion av inköpt energi.

1 Ej externt granskat.

Vad är vårt fokus för 2024?

Vad är vårt fokus för 2024?

 • Från och med april 2024 kommer våra ingenjörer och designers att utbildas i att integrera hållbarhetsaspekter i varje ny produktdesign.
 • Översyn av "End of life"-processen för våra produkter för att stödja en minskning av elektroniskt avfall.
 • Vi samarbetar med våra tillverkare för att utforska fler sätt att minimera energiförbrukning och avfall under produktionen.
 • Integrera hållbarhet i vår affärskultur genom vårt team av "hållbarhetsmästare" (Sustainability Champions) över hela världen. 
 • Vi undersöker olika sätt att utnyttja vår programvara för att ge kunderna information som hjälper dem att göra mer hållbara val när det gäller båtlivet.
 • Slutföra Ecovadis omvärdering och göra förbättringar som erkänns av en ökad poäng.